สิงห์อาสา เร่งลงพื้นที่ชลบุรี ระดมความช่วยเหลือหนุนทีมบุคลากรแพทย์

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ลงพื้นที่จ.ชลบุรี ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับหนึ่งของไทยในขณะนี้ โดยส่งมอบน้ำดื่มสิงห์, อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท), อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 หลายรายการ อาทิ ชุดป้องกัน PPE, หน้ากาก N95, หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทั้งในรพ.หลัก, รพ.สนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจในโรงแรม (hospitel) ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี, โรงแรมชลจันทร์ และโรงพยาบาลสนามค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่รองรับผู้ติดเชื้อจำนวนกว่าหนึ่งพันคน

จากสถานการณ์ระบาดใหม่ในช่วงเดือน ม.ค.นี้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์สถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 จากตัวเลขผู้ติดเชื้อขณะนี้ จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งคลัสเตอร์ต่างๆ ทำให้เชื่อได้ว่า ปลายเดือน ม.ค.อาจมีการติดเชื้อถึง 2 หมื่นกว่าราย และปลาย ก.พ.อาจไปถึง 3 หมื่นกว่ารายต่อวัน โดยเฉพาะสายพันธุ์ โอมิครอน ที่ระบาดไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้หลายจังหวัด เตรียมกลับมาเปิดศูนย์พักคอย เปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้ง รวมทั้งยังต้องเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ให้ผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง โดยเครือข่ายสิงห์อาสาจะคอยติดตามสถานการณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 “สิงห์อาสา” โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยบริษัทในเครือ และเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศ ได้ให้การช่วยเหลือ โดยสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ไปแล้ว กว่า 2 ล้านขวด รวมทั้งอาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) และอาหารปรุงสุก ตลอดจนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดความดันโลหิต, ชุดป้องกัน PPE, หน้ากาก N95 และอุปกรณ์ป้องกันหลายรายการ ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และศูนย์บริการประชาชนไปแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนตามชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 100 ชุมชน โดยสั่งข้าวกล่องจากร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จัดทำแปลงเกษตรกำจะลังใจในบริษัทในเครือบุญรอดฯทั่วประเทศ นำผลผลิตทั้งแบบวัตถุดิบและปรุงสุกส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ตลอดจนวัดและศาสนสถาน หลายจุดทั่วประเทศ ซึ่งหากนับตั้งแต่การแพร่ระบาดในครั้งแรกเมื่อปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็นมูลค่าการช่วยเหลือรวมแล้วกว่า 250 ล้านบาท