สิงห์อาสา เปิดหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ สอนทำธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้ฝ่าวิกฤตโควิด-19

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ เปิดหลักสูตร “อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์”  เป็นหลักสูตรที่9 จากโครงการสิงห์อาสาสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ เปิดโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 11-12 ก.ย. 63 ที่อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ 

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการสู่ร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่การเลือกแพลตฟอร์ม หรือช่องทางให้เหมาะสมกับกลุ่มสินค้าและบริการ เทคนิคการขายสินค้าผ่านเว็ปไซต์อี-คอมเมิร์ซต่างๆ รวมถึงการทำการตลาดในโลกออนไลน์ ให้มีความน่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดทำระบบร้านค้าออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ  

การอบรมหลักสูตร Office skills ประกอบด้วย 3 หลักสูตรย่อย เริ่มด้วย  อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์ จากนั้นจะจัดหลักสูตรกราฟิกดีไซน์เบื้องต้น อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator สำหรับทำธุรกิจ และหลักสูตรช่างคอมฯ เพื่อสร้างรายได้

โดยก่อนนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ เริ่มจากการโครงการเร่งด่วนจ้างงาน สร้างรายได้ ในช่วงเดือน พ.ค. ผ่านการร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง ได้แก่ สิงห์อาสาสู้ไฟป่า สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม ต่อเนื่องด้วยโครงการสิงห์อาสาสร้างงานสร้างอาชีพที่จัดอบรมฟรีไปเมื่อเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่ผ่านมา ในการอบรมกลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านอาหาร รวม 3 หลักสูตรคือ หลักสูตร 10 เมนูยอดนิยมอร่อยง่ายๆ หลักสูตรเครื่องดื่มร้อนเย็นเต็มสูตร และหลักสูตรสร้างตัวกับเมนูเดลิเวอรี่ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมอย่างคับคั่งจนเต็มทุกรอบของการอบรม เพื่อนำไปต่อยอดสร้างธุรกิจของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม โครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นโครงการที่มีการอบรมในหลักสูตรที่เข้ากับชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละโครงการตามหลักสูตรต่างๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยได้ใช้ศักยภาพของบริษัทในเครือทั้งหมด ความร่วมมือจากเครือข่ายของสิงห์อาสาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำของประเทศ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจได้ง่ายๆ ในระยะเวลาอันสั้น

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากมายในหลายสาขาอาชีพ  บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจ้างงาน การสร้างอาชีพต่างๆ และนอกจากการสร้างงานสร้างอาชีพแล้ว บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ยังได้บริจาคเงินสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลัก 26 แห่งทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งสนับสนุนอาหารกับน้ำดื่มให้กับบุคคลากรการแพทย์และบุคคลากรหลักๆ ที่ทำงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย  รวมเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 200 ล้านบาท