สิงห์อาสา เปิดคลังน้ำดื่ม เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพายุโนรู

สิงห์อาสา ประสานความร่วมมือเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยหลายจังหวัดในภาคอีสาน และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคอีสาน 16 สถาบัน เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูในหลายจังหวัด อาทิ อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด ฯลฯ ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก สิงห์อาสา พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทในเครือฯ นำโดย บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด ได้เร่งเปิดคลังน้ำดื่มขนาดใหญ่ในการสนับสนุนดูแลพี่น้องประชาชน พร้อมระดมทีมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยภาคอีสานอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์

นายฌานนท์ โปษยะจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุโนรูในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน บริษัทบุญรอดฯ มีความพร้อมที่จะกระจายน้ำดื่มไปอย่างทั่วถึง ทั้งบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด รวมถึงคลังน้ำดื่มในหลายแห่ง ทางบริษัทได้ประสานเปิดคลังน้ำดื่ม โดยร่วมมือกับหน่วยงานกู้ภัยหลายๆ แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายสิงห์อาสา โดยนำน้ำดื่มซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน นำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องชาวอีสานจะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลอย่างดีที่สุด”

นายอรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการฝ่ายงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวเสริมว่า “ภารกิจหลักของสิงห์อาสาในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ คือการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุด ทั้งการส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆ โดยร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศ อาทิ เครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัย เครือข่ายนักศึกษา สำหรับผลกระทบที่เกิดจากพายุโนรูในครั้งนี้ สิงห์อาสาพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของทีมอาสาสมัครกู้ภัยในทุกแง่มุม เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย”

สถานการณ์ล่าสุดของพายุโนรูถึงแม้จะอ่อนกำลังลง แต่ทำให้หลายจังหวัดในภาคอีสานเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือน ประชาชนต้องอพยพทรัพย์สินขึ้นที่สูง ผลผลิตทางการเกษตร บางพื้นที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่อง โดยการเคลื่อนตัวของพายุได้มุ่งสู่ภาคกลาง ซึ่งบริษัทในเครือบุญรอดฯ ได้เตรียมรับมือและแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากเกิดอุทกภัยไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความอุ่นใจว่าสิงห์อาสาจะอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกสถานการณ์โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง