สิงห์อาสา เดินเท้าลงพื้นที่ จ.เลย-เชียงราย ช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบภัยพายุซินลากู

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สิงห์อาสา โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับ 3 เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดเลย และหจก.เฉลิมชัยพานิชจังหวัดเลย เร่งลงพื้นที่ประสบภัยแจกจ่ายข้าวสาร น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนซินลากู ที่สร้างความเสียหายจากน้ำท่วมรุนแรงและน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคอีสานมีผู้ประสบภัยแล้วนับพันครัวเรือน

เครือข่ายสิงห์อาสาทั้งในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดเชียงราย เดินหน้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยทันทีในวันแรก เมื่อ 3 ส.ค. โดยใช้วิธีเดินเท้าลุยน้ำเข้าสู่พื้นที่ เพื่อเร่งนำน้ำดื่มสิงห์และข้าวสารพันดีแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้สามารถยังชีพได้เบื้องต้น ได้แก่ หมู่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และบ้านบวกขอน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่, บ้านหม้อ ตำบลป่างิ้ว และบ้านเฟือยไฮ ตำบลบ้านโป่ง โดยทั้ง 3 ตำบลตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

นอกเหนือจากการนำน้ำดื่มและข้าวสารเข้าไปแจกจ่าย เครือข่ายสิงห์อาสายังได้สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยเบื้องต้น พบว่าในพื้นที่ประสบภัยจ.เลย ยังคงมีระดับที่น้ำท่วมสูง จนทำให้สิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ไม่มีไฟฟ้าใช้ และไม่สามารถประกอบอาหารไว้รับประทานเองได้ จึงได้เดินหน้าแผนการช่วยเหลือต่อเนื่องทันที ด้วยการเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่เป็นวันที่ 2 โดยนำอาหารปรุงสุกใหม่ ที่มีความสดสะอาดพร้อมรับประทานพร้อมน้ำดื่มเข้าแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอีกครั้งรวมกว่า 1,500 ชุด รวมมอบน้ำดื่มสิงห์กว่า 1,000 แพ๊ก ข้าวสารพันดีกว่า 200 ถุง

ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และการประเมินสถานการณ์จริงในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังภัยและเตรียมแผนการช่วยเหลืออย่างเป็นขั้นตอน ให้สามารถเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยตลอด 2 วันที่ผ่านมา สิงห์อาสาได้เข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่สองจังหวัดอย่างเต็มที่