สิงห์อาสา หนุนเขตดุสิต ตั้งศูนย์พักคอยรองรับเด็กป่วยโควิดทั่วกทม.

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเขตดุสิต ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเด็กป่วยโควิด-19 เขตดุสิต หรือ Community Isolation (CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้พื้นที่บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย ซึ่งมีความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่ และมีศูนย์บริการสาธารณสุข 38 เขตดุสิต อยู่ในบริเวณเดียวกัน อีกทั้งยังประสานการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเด็ก เพื่อดูแลผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการดูแลที่นี่ โดยนายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต ได้ตรวจความพร้อมของสถานที่และรับมอบน้ำดื่มสิงห์,อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท), อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 หลายรายการ อาทิ ชุดป้องกัน PPE, หน้ากาก N95, หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก เป็นต้น หลังข้อมูลการติดเชื้อโควิดจากศบค. ตั้งแต่วันที่ 1ธ.ค.64 จนถึง 7 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ในกลุ่มอายุ 0-19 ปี จำนวนมากกว่าพันราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิงห์อาสา และเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศ ได้ให้การช่วยเหลือ โดยสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ไปแล้ว กว่า 3 ล้านขวด รวมทั้งอาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) และอาหารปรุงสุก ตลอดจนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดความดันโลหิต, ชุดป้องกัน PPE,หน้ากาก N95 และอุปกรณ์ป้องกันหลายรายการ ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนาม และศูนย์บริการประชาชนไปแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนตามชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า100 ชุมชน โดยสั่งข้าวกล่องจากร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จัดทำแปลงเกษตรกำลังใจในบริษัทในเครือบุญรอดฯทั่วประเทศ นำผลผลิตทั้งแบบวัตถุดิบและปรุงสุกส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตลอดจนวัดและศาสนสถาน หลายจุดทั่วประเทศ ซึ่งหากนับตั้งแต่การแพร่ระบาดในครั้งแรกเมื่อปลายปี2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็นมูลค่าการช่วยเหลือรวมแล้วกว่า 250 ล้านบาท