สิงห์อาสา ส่ง ‘อาหารรีทอร์ท’ เป็นเสบียงเติมพลังให้อาสาสู้ไฟป่า

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทาน หรือ “อาหารรีทอร์ท” ให้แก่ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงานอยู่แนวหน้าดับไฟป่า ซึ่งเป็นอาหารปรุงสุกที่เหมาะกับการพกไปรับประทานขณะปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า โดยใช้ศักยภาพของบริษัทฟู้ด แฟ็คเตอร์ จำกัด (Food Factors) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทบุญรอดฯ ซึ่งดูแลและพัฒนาธุรกิจอาหารครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

จากรายงานของส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ พบว่า ช่วงปีที่ผ่านมา ในเขตภาคเหนือเกิดไฟไหม้ป่ามากกว่า 3 พันครั้ง มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ไปกว่า 8 หมื่นไร่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ชุดปฏิบัติการพิเศษ รวมถึงทีมอาสาสมัครและมวลชนจิตอาสา ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด จากการปฏิบัติงานที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและสถานการณ์ที่ยังไม่อาจวางใจได้ “สิงห์อาสา” จึงได้ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน หรือ “อาหารรีทอร์ท” 3 เมนู คือ ข้าวพะโล้ไข่นกกระทา ข้าวมัสมั่นไก่ และข้าวกะเพราไก่ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ชุดปฏิบัติการพิเศษ รวมถึงทีมอาสาสมัครในพื้นที่ โดยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือที่ผ่านการอบรมดับไฟป่าจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเป็นลำดับแรก

และหลังจากนี้ จะเร่งผลิตอาหารรีทอร์ทล็อตใหม่เพื่อส่งมอบให้แก่คณะแพทย์และพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังการรระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ ที่ผ่านมา สิงห์อาสาได้ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์มาตลอดตั้งแต่เริ่มระบาดครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ อาหารรีทอร์ท คืออาหารปรุงที่ผ่านกรรมวิธีบรรจุแบบพิเศษ ด้วยเครื่องรีทอร์ท (retort) เพื่อกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ทำให้อาหารอยู่ได้นานโดยไม่ใส่สารกันเสีย สามารถให้พลังงานไม่แตกต่างจากอาหารทั่วไป คุณค่าทางโภชนาการยังคงอยู่ สี กลิ่น และรสไม่เปลี่ยนแปลง สามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องแช่เย็น มีน้ำหนักเบา ขนส่งง่ายไม่เปลืองเนื้อที่ เหมาะกับการนำไปรับประทานในขณะปฏิบัติหน้าที่

สิงห์อาสา ในวาระครบรอบ 10 ปี ในปีนี้ ได้ทำโครงการเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 4 ภารกิจหลัก ได้แก่ “ต้นน้ำ แหล่งน้ำ สายน้ำ และความยั่งยืน” ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยได้เริ่มโครงการแรก “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า รักษาต้นน้ำ” ดูแลรักษาป่าต้นน้ำอย่างครบวงจร ซึ่งปัญหาไฟป่าเป็นต้นเหตุของการทำลายป่าต้นน้ำ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการทำงานดับไฟป่าในเขตภาคเหนือ ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือตุ้งศูนย์เฝ้าระวังไฟป่า จัดอบรมให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันลดการเผาป่า การสร้างฝายชะลอน้ำจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า เช่น มอบเครื่องมือทำแนวกันไฟที่ได้มาตรฐาน รองเท้าเซฟตี้ รวมทั้งสนับสนุนอาหาร-น้ำดื่มอีกด้วย