สิงห์อาสา ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า พื้นที่เชียงใหม่-เชียงราย

สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

เหตุไฟไหม้ป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเกิดขึ้นมาหลายเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก รวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว สิงห์อาสา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ามาโดยตลอด และยังคงให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายจังหวัด ได้แก่ นครนายก จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ลำปาง เชียงราย และเชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ จำนวนรวมกว่า 15,000 แพ็ค พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่ามากมาย เช่น ไม้ตบดับไฟ เครื่องฉีดพ่นน้ำพ่นลม จำนวนรวมอีกกว่า 700 ชุด

ล่าสุด เมื่อ 5 เม.ย.63 สิงห์อาสา โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือ ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด, บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ร่วมส่งมอบความช่วยเหลือ ทั้งอุปกรณ์ดับไฟป่า และน้ำดื่มสิงห์ ให้กับ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จ.เชียงใหม่, ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จ.เชียงราย และ มูลนิธิกระจกเงา ที่กำลังลงพื้นที่ที่
ต.แม่ยาว จ.เชียงราย

“สิงห์อาสา” จะยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนภารกิจดับไฟป่าของทุกพื้นที่ในปีนี้ ประสบความสำเร็จ “สิงห์อาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา” ในทุกพื้นที่ขอเป็นพลังเล็กๆ ที่ไม่เคยยอมแพ้และท้อถอย และพร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชาชนและเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ต่อไป