สิงห์อาสา ส่งมอบอาหารและน้ำดื่มให้ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาคารนิมิบุตร

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ “สิงห์อาสา” โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ส่งมอบเสบียงอาหารและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 บริเวณอาคารนิมิบุตร โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา และ ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันด์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมรับมอบ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่สามเมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา สิงห์อาสา ได้ให้การสนับสนุนด้านอาหารอย่างเต็มพิกัดทั้งอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด Fingertip Pulse Oximeter ฯลฯ ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้สนับสนุนไปแล้วกว่า 70 แห่ง ทั่วประเทศ โดยสิงห์อาสา ยืนยันจะช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ การใช้พื้นที่อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา ให้เป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอเตียง (pre-admission center) เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ติดเชื้อตกค้างอยู่ที่บ้านเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถส่งต่อเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา และลดการแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง โดยมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง จะเน้นคัดกรอง ส่งต่อสำหรับผู้ติดเชื้อระดับสีเขียวเป็นหลัก ให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่ศูนย์แห่งนี้จนกว่าสามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลได้ โดยภายในศูนย์ มีแพทย์ พยาบาล รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างครบครัน