สิงห์อาสา ลงพื้นที่อ.นาแห้ว จ.เลย มอบเสื้อกันหนาวภาคอีสานต่อเนื่อง

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพ.ย. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตและบางรายมีอาการเจ็บป่วยจากภัยหนาว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 สิงห์อาสา ร่วมกับ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 10 สถาบัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.เลย จัดกิจกรรม “สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” ที่บ้านห้วยน้ำผัก ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้ชายแดนประเทศลาว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ที่กำลังประสบภัยหนาวโดยในช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำเพียง 10 องศาเซลเซียส ส่งมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ประชาชนกว่า 1,000 ตัว ช่วยคลายความหนาวและเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญภัยหนาวและวิกฤติโควิดอีกด้วย โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยมีคุณวิรัตน์ กาลภูมิ กำนันตำบลแสงภา, คุณประดิษฐ สุริ ผู้ใหญ่บ้านบ่อเหมืองน้อย, คุณสง่า บุญธรรม ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำผัก และชาวบ้านร่วมรับมอบ

ทั้งนี้ สิงห์อาสา ได้ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานการณ์อุทกภัย เหตุภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ มาจนถึงภัยหนาวที่ส่งผลกระทบในพื้นที่สูงในภาคเหนือและภาคอีสานของไทย ส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่พี่น้องประชาชน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และส่งมอบกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านทุกวิกฤตปัญหาไปได้