สิงห์อาสา ลงพื้นที่บุรีรัมย์ จ้างงานสร้างอาชีพ สู้ภัยแล้ง

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โครงการ “สิงห์อาสา” โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ลงพื้นที่เร่งจ้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน บ้านหนองแสง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ผ่านรูปแบบการจ้างงานให้ชาวบ้านแจกน้ำและขุดบ่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อนำน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

โครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” จ.บุรีรัมย์ นับเป็นพื้นที่ที่สามที่ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง และช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยมีนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วย คุณนัทธพล โยธินวัฒนกำจร ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมกันเปิดโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” แห่งที่สาม ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ โควิด -19

โครงการสิงห์อาสาเร่งจ้างงานสร้างอาชีพได้ทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เพื่อสร้างรายได้ผ่านการทำงานจิตอาสาดูแลท้องถิ่นของตน โดยมีการจ้างงานผ่าน 3 โครงการเร่งด่วน ประกอบด้วย โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า ในจังหวัดภาคเหนือ อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง ดูแลจังหวัดภาคอีสาน และโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม ครอบคลุมจังหวัดภาคกลาง ซึ่งทั้ง 3 โครงการเร่งด่วนได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องสามารถจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในช่วงโควิดได้ นับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างจิตสำนึกในการดูแลชุมชนได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายสมหวัง โนนไธสง ผู้ใหญ่บ้านหนองแสง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า “ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ชาวบ้านหลายครอบครัวไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ประกอบกับช่วงภัยแล้งพื้นที่แห่งนี้ก็ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้ ต้องขอบคุณสิงห์อาสาที่สร้างโครงการที่ดี ที่นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านแล้วยังช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นำน้ำมามอบให้ และยังมีการจ้างงานให้มีการขุดลอกแหล่งน้ำไว้ใช้กักเก็บอีกด้วยอีกด้วย”

นอกจากนี้ สิงห์อาสา จะเริ่มโครงการอบรมเสริมอาชีพ ร่วมกับ เครือข่ายของสิงห์อาสาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย, สถาบันอาชีวศึกษา, ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงบริษัทในเครือนำองค์ความรู้มาอบรมสร้างอาชีพให้กับประชาชน เพื่อไปต่อยอดการประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืนต่อไป เช่น การอบรมการทำอาหารครอบคลุมทั้งเครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารในเครือ การฝึกทักษะอาชีพช่างพื้นฐาน มีช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ และทักษะการซ่อมแซมสิ่งพื้นฐานที่มีความจำเป็นภายในบ้าน การอบรมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน นำความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ การอบรมเรียนรู้แนวคิดโรงเรียนเกษตรพอเพียงสร้างผลผลิตเลี้ยงตัวเองและจำหน่ายในชุมชน รวมถึงการอบรมการปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตร

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบาย สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือพนักงาน คู่ค้า และประชาชนทั่วไป โดยมีโครงการสิงห์อาสาเร่งจ้างงานสร้างอาชีพบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท