สิงห์อาสา ร่วมกับ วัดในกรุงเทพฯและปริมณฑล กระจายความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดตามบ้าน

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการ ร่วมกับ ศูนย์กลางของชุมชน อย่างวัดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่งต่อความช่วยเหลือ ทั้งอาหาร น้ำดื่ม กล่องยาประจำบ้าน ที่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ถึงมือผู้ติดเชื้อกักตัว หรือพักฟื้นที่อาการอยู่ในระดับสีเขียวรักษาตัวอยู่ที่บ้านให้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมกับอุดหนุนร้านอาหารในชุมชน ทำอาหารส่งบ้านผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64 สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับวัดในเขตต่างๆ ในกทม. ร่วมเป็นพื้นที่สื่อกลางในการส่งมอบความช่วยเหลือ เริ่มที่แรก ที่วัดจันทร์สโมสร ส่งมอบน้ำดื่มสิงห์ 1,200 ขวด รวมถึง ข้าวกล่อง 400 กล่อง จากร้านอาหารตามสั่งรอบๆ ชุมชน และจากร้านชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร อาทิ ร้านอาหารครัวนัดพบ, ร้านสี่เจ๊ ทะเลเผา และร้านเจ๊นี อาหารตามสั่ง และกล่องยาประจำบ้าน ที่ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต และศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด – ทองคำ บำเพ็ญ มอบให้แก่ประชาชนโดยรอบ โดยหลังจากนี้จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการ ร่วมกับวัดอีกหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล อาทิ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กทม., วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, วัดดวงแข เขตปทุมวัน กทม., วัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้ ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ เม.ย.จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3 ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีสัญญาณดีขึ้นจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงต่ำกว่าสองหมื่นรายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง และยังมีผู้ป่วยอีกหลายรายการที่กักตัว หรือพักฟื้นอยู่ตามบ้าน ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในทุกมิติ รวมถึงจากพิษเศรษฐกิจประเทศที่ชะลอตัว สร้างเดือดร้อนให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก

ที่ผ่านมา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ มากกว่า 2 ล้านขวด รวมทั้งอาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) และอาหารปรุงสุก ตลอดจนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และอุปกรณ์ป้องกันอีกหลายรายการ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และศูนย์บริการประชาชนไปแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงช่วยเหลือชุมชนกว่า 100 ชุมชน ทั้งนี้ยังมอบชุดดูแลผู้ป่วย covid-19 เบื้องต้น (กล่องยา) ไปแล้วกว่า 1,000 กล่อง เตียงรองรับผู้ป่วย จำนวนกว่า 300 เตียง ให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในพื้นที่ ตลอดจนสั่งข้าวกล่องจากร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ รวมไปถึงแปลงเกษตรกำลังใจในโรงงานหลักทั่วประเทศ ที่นำผลผลิตทั้งแบบวัตถุดิบและปรุงสุกส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของด่านหลังอย่างศาสนสถาน เช่น วัดและมัสยิด ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่การแพร่ระบาดในครั้งแรกเมื่อปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็นมูลค่าการช่วยเหลือรวมแล้วกว่า 250 ล้านบาท