สิงห์อาสา ผนึก คณะแพทย์ 16 สถาบัน ออกหน่วยแพทย์ ดูแลสุขภาพชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล 7 จังหวัด

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับเครือข่าย 16 คณะการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ของ 9 มหาวิทยาลัย และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ออกหน่วยแพทย์อาสา นำแพทย์ อาจารย์แพทย์และนักศึกษาฯ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งการตรวจเฉพาะทาง ตรวจโรคทั่วไป ตลอดจนตรวจคัดกรองโรคร้ายแรง โดยทำงานเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัดภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง เพื่อการดูแลในระยะยาวต่อไป โดยลงพื้นที่แรกร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

โครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา” ในปีนี้จะให้ความสำคัญกับกลุ่มโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ทั้งในด้านการคัดกรองและการรักษา รวมทั้งคลินิกทันตกรรมที่จะใช้ทั้งรถทันตกรรมเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก และการออกหน่วยในชุมชน ทั้งนี้แต่ละคณะทางการแพทย์จะนำความรู้ ความชำนาญ ประสานงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “จังหวัดเชียงรายถึงแม้จะมีความสวยงามของธรรมชาติ แต่ภูมิประเทศก็เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงทางการรักษาพยาบาลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทำให้เกิดการเจ็บป่วยของประชาชนในกลุ่มโรค NCDs เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น จนทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้ ดังนั้นการที่สำนักวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพชาวบ้านร่วมกับสิงห์อาสา และคณะทางการแพทย์ของหลายมหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาได้ทันการณ์แต่ยังเป็นการบอกแนวทางป้องกันเพื่อห่างไกลโรคมากขึ้น

นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 36 ปีที่แล้ว จนถึงในปัจจุบัน เป็นที่น่ายินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับคณะทางการแพทย์จาก 10 มหาวิทยาลัย ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคลงพื้นที่ออกตรวจ ทั้งรักษา คัดกรองโรคร้ายพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกล แต่ละปีจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายโรค อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ในแต่ละคณะ ร่วมเดินทาง สานต่อเจตนารมย์ของการเป็นผู้อุทิศตนเพื่อประชาชน”

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ประจำปี 2566 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก 16 เครือข่าย ได้แก่ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เตรียมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจรักษาในพื้นที่ที่ประชาชนมีความยากลำบากในการเดินทางให้ได้เข้ารับการตรวจและรักษาต่อไป