สิงห์อาสา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม​ ลงพื้นที่ปทุมธานี-ขอนแก่น-สิงห์บุรี

สิงห์อาสา นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่องใน 3 พื้นที่ โดยมีเครือข่ายสิงห์อาสา จาก บริษัทในเครือบุญรอดฯ ได้แก่ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ร่วมกระจายความช่วยเหลือ ดูแลชุมชนและพี่น้องประชาชน ในสามจังหวัดได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.ขอนแก่น และ จ.สิงห์บุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำชีสูงขึ้น ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และทำให้เส้นทางจราจรถูกตัดขาด โดยเข้าไปแจกจ่ายน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) และอาหารกล่องปรุงสุก ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ทั้งนี้​ จากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้ ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมาสิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศ อาทิ เครือข่ายนิสิต-นักศึกษา, เครือข่ายหน่วยงานกู้ภัย, เครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ฯลฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องหลายจังหวัด อาทิ ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อไป เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ