สิงห์อาสา จับมือ 5 ศูนย์บริการสาธารณสุข สนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงรับวัคซีนโควิด

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ 5 ศูนย์บริการสาธารณสุขในการลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ป่วยติดเตียงใน 4 เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ เขตดุสิต ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 และศูนย์บริการสาธารณสุข 6 ,เขตภาษีเจริญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 ,เขตดินแดง ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 และเขตบางพลัด ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 โดยเริ่มที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 เขตดุสิตเป็นแห่งแรกลงพื้นที่ในชุมชนบางกระบือและชุมชนองค์รักษ์ มอบชุดดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น “ส่งใจถึงเตียง” พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารปรุงสุก อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) และของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงให้ได้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ครบตามกำหนด ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19

นายวสันต์ บางกล่ำ นายแพทย์ชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีความน่าเป็นห่วงขึ้นทุกขณะ จากสถิติผู้ป่วยติดเชื้อที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งทางเขตดุสิตและศูนย์บริการสาธารณสุข 38 มีการใช้มาตรการเฝ้าระวังและแผนรับมือครอบคลุมทุกด้านทั้งเชิงรับและเชิงรุก ที่ผ่านมาสิงห์อาสาเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายสำคัญที่คอยช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ชุดป้องกัน PPE หน้ากากอนามัย สนับสนุนการทำงานแก่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาในพื้นที่ และเมื่อเร็วๆ นี้ได้สนับสนุนศูนย์พักคอยเด็กป่วยโควิด-19 เขตดุสิต หรือ Community Isolation (CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 “สิงห์อาสา” โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยบริษัทในเครือ และเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศ ได้ให้การช่วยเหลือ โดยสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ไปแล้ว กว่า 3 ล้านขวด รวมทั้งอาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) และอาหารปรุงสุก ตลอดจนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดความดันโลหิต, ชุดป้องกัน PPE,หน้ากาก N95 และอุปกรณ์ป้องกันหลายรายการ ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนาม และศูนย์บริการประชาชนไปแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนตามชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า100 ชุมชน โดยสั่งข้าวกล่องจากร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จัดทำแปลงเกษตรกำลังใจในบริษัทในเครือบุญรอดฯทั่วประเทศ นำผลผลิตทั้งแบบวัตถุดิบและปรุงสุกส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตลอดจนวัดและศาสนสถาน หลายจุดทั่วประเทศ ซึ่งหากนับตั้งแต่การแพร่ระบาดในครั้งแรกเมื่อปลายปี2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็นมูลค่าการช่วยเหลือรวมแล้วกว่า 250 ล้านบาท