“สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” ช่วยสร้างงานให้คนไทย โครงการดีของบุญรอดฯ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายฌานนท์ โปษยะจินดา ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมกันเปิดโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” เป็นที่แรก ที่หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ใหม่ ต.ภูเหล็ก ที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ โควิด – 19

นายฌานนท์ โปษยะจินดา ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ กล่าวว่า บริษัทจัดกิจกรรมสิงห์อาสาเป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อช่วยบรรเทาทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม หรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้น และในปีนี้มีทั้งโควิด19 เข้ามา บริษัทได้ใช้งบประมาณบรรเทาความเดือดร้อนผ่านบริษัทในเครือทั้งหมด ทั้งในส่วนของผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้า มูลค่ารวม 150 ล้านบาท และยังได้เตรียมงบประมาณเพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท กับนโยบายเร่งจ้างงานสร้างอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ จ้างงานสร้างอาชีพ และช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ตกงาน

สำหรับโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง ที่จ.ขอนแก่นนี้ สามารถจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่กว่า 100 คน จากประชากรในหมู่บ้าน 146 ครัวเรือน ทำการติดตั้งแทงค์น้ำดื่มขนาดใหญ่เพื่อบริการกับชาวบ้านที่เดือดร้อนในชุมชน และขุดบ่อน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรและใช้ในครัวเรือน เป็นการสำรองน้ำไว้ยามขาดแคลนจากภาวะภัยแล้ง รวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละ 200 บาท น้ำดื่มสิงห์ ข้าวสารตราพันดี หลังจากนี้จะกระจายโครงการไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในจังหวัดอื่นๆ ของภาคอีสานต่อไป

โครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” จะกระจายไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน โดยมีเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สถาบัน ร่วมกันเฝ้าระวัง และดูแลพื้นที่สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการช่วยเหลือทั้งในเรื่องปากท้องและการสร้างอาชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วยโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และ โครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม