สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม เร่งจ้างงานในพื้นที่นครปฐม

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563 สิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ทำงานแข่งกับฤดูฝนเพื่อรีบกำจัดผักตบชวาป้องกันน้ำท่วม ที่คลองหนองดินแดง ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีคุณกนกวรรณ วิสมิตตนันท์ ผู้จัดการแผนกธุรการบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด และ คุณ สุรสิทธ์ สิทธิกรวณิช นายอำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม ร่วมเปิดงานและลงพื้นที่กำจัดผักตบชวากับชาวบ้าน ซึ่งมีการจ้างงานชาวบ้านจำนวน 50 คน จาก 2 พื้นที่ คือ ต.โพรงมะเดื่อ และ ต.หนองดินแดง ทั้งนี้ ยังมีเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มาร่วมกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้ด้วย

โครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม ได้เปิดโครงการมาตั้งแต่  20 พ.ค. 63 โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ ได้ลงพื้นที่จ้างงานให้กับชาวบ้านในชุมชน ด้วยการร่วมกันกำจัดผักตบชวา ในลำคลองหนองบึงของพื้นที่ตำบลสามเมือง อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ตำบลบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดหนักในประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ โดยมีโครงการสิงห์อาสาเร่งจ้างงานสร้างอาชีพ ได้แก่ สิงห์อาสาสู้ไฟป่า สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องคนไทย และไม่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้า “การให้ที่ไม่สิ้นสุด” โครงการสิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพในเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อให้คนที่ได้รับผลกระทบได้มีทักษะ นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายเร่งด่วนด้วยการจ้างงานสร้างอาชีพผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ได้แก่ โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม ซึ่งโครงการเร่งด่วนทั้งสามได้ดำเนินการต่อเนื่อง สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องคนไทยได้เป็นอย่างดี