สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระราชฐาน และสถานที่ต่างๆ

สำนักพระราชวังแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐาน และสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2564 ดังนี้.

– พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

– พระราชวังบางปะอิน

– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

– โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ

– พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

– พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

– โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19