สำนักงานการบินพลเรือนฯ ประกาศปิดน่านฟ้าไทย ห้ามเครื่องบินเข้าประเทศชั่วคราว หลังสุวรรณภูมิวุ่น ผู้โดยสารไทยประท้วงไม่ยอมกักตัว

หลังจากความวุ่นวายที่สุวรรณภูมิที่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ และไม่ยอมกักตัว 14 วันนั้น

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 63 เวลา 00.01 ถึง 6 เม.ย. 63 เวลา 23.59 ยกเว้นอากาศยานของรัฐและทหาร อากาศยานที่ต้องลงจอดฉุกเฉินหรือมีปัญหาทางเทคนิค อากาศยานที่ส่งสิ่งของช่วยเหลือทางมนุษยธรรม อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้บินทำการรับบุคคลกลับภูมิลำเนา และอากาศยานขนส่งสินค้า

และให้ผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศก่อนที่จะมีประกาศนี้ออกมา ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และข้อกำหนดของพ.ร.ก.ฉุกเฉินและต้องกักตัว 14 วันด้วย