“สาระ ล่ำซำ” คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร “Master Entrepreneur Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

งาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 จัดโดย Enterprise Asia รางวัลระดับภูมิภาคเอเซีย ประกาศมอบรางวัล“Master Entrepreneur Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้แก่นายสาระ ล่ำซำ และมอบรางวัลให้แก่ เมืองไทยประกันชีวิต อีก 2 ได้แก่รางวัล Corporate Excellence Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ รางวัล Inspirational Brand Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลใหญ่ระดับสากล “Master Entrepreneur Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2021, 2022, 2023) จากพิธีมอบรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านบริหารงาน การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นับเป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับผู้นำองค์กรที่มีผลงานอันโดดเด่นและมีสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายสาระ ล่าซำคือผู้นำของธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมของธุรกิจประกันชีวิตในระดับภูมิภาคและระดับสากล ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย จากการเอาใจใส่และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายสาระ ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร โดยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้ผลในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ความคุ้มครองสุขภาพอิลิทเฮลท์พลัส ดีเฮลท์พลัส และโครงการเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า การพัฒนาแอปพลิเคชัน MTL Click และ MTL Fit ตลอดจนโครงการ “MTL Fit Rewards” เพื่อสะสมคะแนนใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัย และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำพัฒนาองค์กร ตามแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังได้รับรางวัล Corporate Excellence Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่มอบให้กับองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ มีอัตราการเติบโตที่มั่นคงแข็งแกร่งเสมอและพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และ รางวัล Inspirational Brand Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่มอบให้กับบริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการองค์กรและการสร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในธุรกิจที่มีการเติบโตที่ยั่งยืนตลอดมา

ทั้งนี้ รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับนั้นยังเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการทำงานด้วยมาตรฐานสูงและความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯตลอดจนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง จนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า

รางวัล APEA จัดขึ้นโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติที่ยกย่องความเป็นเลิศขององค์กร โดยตั้งเป้าที่จะรวมกลุ่มผู้ประกอบการและองค์กรชั้นนำทั่วเอเชีย เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่เป็นธรรม และการเติบโตของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเป็นการมอบรางวัลแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานอันโดดเด่นและเป็นแรงบันดาลใจในวงการธุรกิจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายและส่งเสริมสังคมธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคสร้างระบบนิเวศของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะกำหนดทิศทางของเอเชียให้เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน