สานต่อประเพณีตักบาตรเทโว วัดอักโขชัยคีรี

#เกรียนพาเที่ยว

ชมภาพบรรยากาศประเพณีตักบาตรเทโวที่วัดอักโขชัยคีรี อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ชาวอ.แจ้ห่ม กว่า 500 คน งร่วมทำบุญ ตักบาตร เทโวโรหณะ ตลอดสองผั่งบันไดนาค ทางขึ้นวัดอักโขชัยคีรี   227 ขั้น

ตามประเพณีที่ชาวลำปาง และชาวอำเภอแจ้ห่ม ถือปฏิบัติมายาวนานหลายสิบปี ท่ามกลางสภาพอากาศ ที่เย็นสบาย

 

สำหรับวัดอักโขชัยคีรี ตั้งอยู่บนเนินเขาริมถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม เส้นทางหลวง หมายเลข 1035 บริเวณกิโลเมตรที่ 50-51  วัดนี้มีปรากฏการเงาสะท้อนพระเจดีย์เป็นภาพสีเช่นเดียวกับวัดพระธาตุจอมปิง เงาพระเจดีย์จะปรากฏอยู่ตรงที่เดิมไม่เคลื่อนย้ายตลอดทั้งวันตราบเท่าที่ยังมีแสงสว่าง

นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เรียกว่า พระศากยะมุณีคีรีอักโข มีความสูง 5 วา 2 ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นที่นับถือของชาวแจ้ห่มมาก