สัมผัสบริการแนวทาง New Normal ของ โออาร์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 ซึ่งสร้างผลกระทบตามมามากกว่าที่คาดคิด  แม้ตอนนี้ สถานการณ์เริ่มดีขึ้น แต่ต้องยอมรับว่า วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ และปรับตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  และธุรกิจต่างๆ ของ โออาร์  ทั้งร้านกาแฟ Café Amazon, ร้าน Texas Chicken, ร้านฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ, ร้านค้าสะดวกซื้อ Jiffy, ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto และร้านค้าอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน  การประกาศรักษามาตรฐานบริการต่างๆ ที่มีในช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก ๆ และยังคงไว้ต่อไป  เป็นการแสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกคน 

นำไปสู่การปรับรูปแบบการให้บริการในธุรกิจและร้านค้าต่าง ๆ ด้วยมาตรการ New Normal เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่าเดิม และความสบายใจของลูกค้า

มาตรการหลัก ๆ ที่ทาง โออาร์ วางไว้เป้นแนวทางการให้บริการลูกค้า  ขอเรียกง่าย ๆ ว่า  

3 ว.  วัด -เว้น – ไว 

1. วัด  ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง พนักงานต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  สวมใส่หน้ากากเสมอ  วัดอุณหภูมิให้มั่นใจว่าไม่เกิน 37.5 องศา และวัดซ้ำระหว่างวัน ทุก ๆ 4 ชั่วโมง

ในส่วนของลูกค้าเอง ลูกค้าที่เข้ารับบริการในร้านค้าต่าง ๆ  ต้องมีการวัดอุณหภูมิด้วยเช่นกัน  โดยทาง โออาร์ จะมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเอาไว้ให้บริการตามพื้นที่ต่าง ๆ  นอกจากนั้นก่อนเข้าใช้บริการ ขอความร่วมมือให้ลูกค้าสวมหน้ากาก และ สแกนคิวอาร์โค้ด แอป “ไทยชนะ” เพื่อ เช็คอิน และ เช็คเอาท์  ก่อนและหลังใช้บริการ

2. เว้น  ภายในสถานีบริการน้ำมัน ตลอดจนร้านค้าต่าง ๆ จะจัดให้มีจุดสัญลักษณ์ให้ช่วยกันรักษาระยะห่าง 1 เมตร  ถ้าเราต้องการนั่งทานที่ร้าน ก็จะมีการจัดโต๊ะแบบนั่งแยกที่นั่ง  เว้นระยะห่างจากกัน อย่างน้อย 1.5 เมตร และเมื่อถึงเวลาชำระเงิน ลูกค้าก็สามารถเลือกชำระแบบ QR Payment ผ่านทาง App Blue CONNECT เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินโดยตรง (App Blue CONNECT สามารถให้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้ครบทุกสาขาภายใน เดือนกรกฎาคม 2563)  

นอกจากนี้ ยังมีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสต่าง ๆ ทุก 1 ชัวโมง หรือทำความสะอาดทุกครั้ง เมื่อลูกค้าใช้บริการเสร็จ เช่น จุดรับเครื่องดื่ม โต๊ะ เก้าอี้ รวมทั้งบริเวณเคาน์เตอร์,  การเพิ่มความถี่ในการเช็ดล้างความสะอาดห้องน้ำในสถานีฯ เป็นต้น

และ 3.  ไว  พนักงานได้รับการอบรม เพื่อให้บริการดีที่สุดสำหรับลูกค้าทันทีที่เข้าใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันและร้านค้า เช่น สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ลูกค้าจะได้รับบริการเสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่เกิน 4 นาที  ขณะที่ลูกค้าเอง ก็ไม่ควรอยู่ในสถานีฯ หรือร้านค้า นานเกิน 1 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลดีต่อสุขอนามัยของคุณลูกค้าเอง

ทีมเพจบิ๊กเกรียน มีโอกาสได้ไปสัมผัสบริการใหม่รับวิถี New Normal ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาแยกประชาอุทิศ-ลาดพร้าว  พบว่า ขั้นตอนบริการต่าง ๆ  เป็นไปตามมาตราฐานการให้บริการ ตามแนวทางของ โออาร์ อย่างเคร่งครัด 

ความรู้สึกแรกเลย คือ ความมั่นใจและอุ่นใจในทุกจุดบริการ ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ  เห็นได้จาก การช่วยกันดูแลกันด้านสุขอนามัยในส่วนของพนักงานเอง  การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำ  ตลอดจนพื้นที่ในร้านค้าต่างๆ และ จุดต่างๆ ในสถานีบริการน้ำมันเอง ขณะที่การให้บริการของพนักงาน ก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยคุณภาพบริการ ไม่มีขาดตกบกพร่อง เรียกได้ว่า การ์ดไม่ตก ให้เห็นเลย

บิ๊กเกรียน พบว่า ลูกค้าที่เข้ามารับบริการ ทุกคนเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามการขอความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น การสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย  การรักษาระยะห่างทั้งระหว่างเข้าแถวเพื่อรอรับบริการ  หรือ นั่งในจุดที่กำหนด การเช็คอินเช็คเอาท์ ก่อน-หลัง การเข้าใช้บริการ

จนอดชื่นชมในทัศนวิสัยของ โออาร์ ที่ให้คง และรักษาระดับมาตราฐานการบริการไว้เหมือนตอนช่วงโควิด-19 กำลังระบาดหนัก  เพราะการสร้างความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ก็เท่ากับการช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดกับตัวพนักงาน และลูกค้า

เพราะทัศนคติที่ดี ก็เป็นเช่นพลังงานที่จะช่วยเปลี่ยนโลกใบเดิมใบนี้ ให้ดีขึ้นตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ซี่งต้องอาศัยการร่วมแรงจากทุก ๆ ฝ่ายครับ


ขอบคุณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station  สาขาแยกประชาอุทิศ-ลาดพร้าว ที่เอื้อเฟื้อด้านสถานที่ และให้ข้อมูล