สลากออมสิน 2 ปี เพิ่มเงินรางวัลพิเศษฉลองความสำเร็จ แจกโชคใหญ่ 60 ล.

? ฉลองความสำเร็จกับสลากออมสิน 2 ปี (ใบสลากและดิจิทัล) แจกโชคใหญ่ มูลค่ารวม 60 ล้านบาท !!
? ลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษ มูลค่ารวม 30 ล้านบาท (รางวัลละ 3 ล้านบาท จำนวน 10 รางวัล)
? ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท
✨ ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสิน 2 ปี (ใบสลากหรือดิจิทัล) ในระหว่างวันที่ 2 – 31 ก.ค. 66 เท่านั้น
✨ ออกรางวัลพิเศษในวันที่ 1 ส.ค. 66
✨ บุคคลธรรมดาได้รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็ม ไม่เสียภาษี
✨ ถอนก่อนฝากครบ 6 เดือน หักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

หลักเกณฑ์รายละเอียด
ระยะเวลารับฝากตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี–    บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป–  นิติบุคคลทุกประเภท
อายุ2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)
หน่วยละ100 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ยฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย  0.30  บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.150 ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก1. ฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย2. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
วงเงินในการรับฝาก1. ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย)2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
การออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 31 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*
การรับเงินรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงื่อนไขหลัก1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน


? รีบฝากเลยง่าย ๆ ที่ MyMo และ ธนาคารออมสินทุกสาขา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3rbv4Dj
? เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ?