สปสช. คัดเลือก ‘ซีพีเอฟ’ นำร่องแคมเปญคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองในสถานประกอบการ

รมว.สาธารณสุข พร้อมเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่โรงงานแปรรูปนครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คิกออฟแคมเปญเชิงรุก คัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self Sampling) ในสถานประกอบการ ตอกย้ำนโยบาย Quick Win 100 วัน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เดินทางลงพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self Sampling) ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ จังหวัดนครราชสีมา

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวว่า ด้วยแนวโน้มมะเร็งปากมดลูกมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรองอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นการนําร่องขับเคลื่อนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง ด้วยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 เป็นหนี่งในกิจกรรมสำคัญของนโยบายมะเร็งครบวงจร เพื่อการยกระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้แก่คนไทยทุกคนทุกสิทธิ

“การค้นหาและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ทำให้สตรีไทยวัยทำงานรับรู้ ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกและระยะก่อนเป็นมะเร็ง สามารถรักษาให้หายได้ง่ายและทันท่วงที เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาในระยะลุกลาม ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนลดลง สตรีไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย” นพ.ชลน่าน กล่าว

ด้านนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข สปสช. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ซีพีเอฟ เป็นภาคเอกชนนำร่องดำเนินโครงการขับเคลื่อนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง ซึ่งพนักงานหญิงถือเป็นฟันเฟืองที่บริษัทให้ความสำคัญและใส่ใจ พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยโครงการความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานหญิงทางหนึ่ง

ส่วน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ขณะที่โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีอายุระหว่าง 45-50 ปี อยู่ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบเมื่ออยู่ในระยะลุกลาม ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง อีกทั้งส่งผลต่อการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ รัฐบาลจึงกําหนดให้มะเร็งปากมดลูก เป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Win 100 วัน ที่ต้องดำเนินการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การคัดกรองซึ่งปัจจุบันมีเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลที่ประชาชนสามารถเก็บตัวอ่างส่งตรวจหาตัวเชื้อ HPV ได้ด้วยตัวเอง (HPV DNA Test) ไม่จำเป็นต้องไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งเมื่อสามารถตรวจคัดกรองได้เร็ว ก็จะเข้ารับการรักษาได้เร็วและสามารถรักษาให้หายขาดได้ 80-90%

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.นครราชสีมา) สปสช.เขต 9 นครราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท โรช ไทยแลนด์ จํากัด และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกันทำโครงการฯ ดังกล่าว โดย สสจ.นครราชสีมา จะกำหนดพื้นที่ให้หน่วยบริการภาคเอกชนเข้าไปช่วยคัดกรองในกลุ่มสถานประกอบการที่มีพนักงานสตรีจจำนวนมาก ตั้งแต่แจกชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง (HPV Self Collection) มีการสอนวิธีใช้ และเก็บตัวอย่างกลับมาตรวจภายในวันนั้น หากรายใดมีผลตรวจเป็นบวก (+) จะนํามาตรวจยืนยันและรักษาต่อให้ครบวงจร ก่อนจะขยายไปยังโรงงานอื่นๆที่มีความพร้อมในอนาคต