ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ เปิดบ้านต้อนรับ คณะแพทย์และนักโภชนาการ รพ.ราชวิถี มุ่งวิจัย-พัฒนาอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยเฉพาะโรค รองรับสังคมผู้สูงอายุ

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ และนักโภชนาการ โรงพยาบาลราชวิถี เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ หรือ CPF RD CENTER อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมี นางนลินี โรบินสัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วย นางศุภรา ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการธุรกิจการค้าในประเทศ ช่องทาง Food Service และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ซึ่งโรงพยาบาลฯ มีผู้สูงอายุมาใช้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคมะเร็ง ที่ไม่สามารถรับประทานได้เหมือนคนทั่วไป ด้วยข้อจำกัดด้านรสชาติไม่หวาน ไม่เค็ม และไม่มีสารบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อโรค ทำให้โรงพยาบาลมีความยากลำบากในการผลิตอาหารมากขึ้น การเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ ซีพีเอฟ ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ จะสามารถร่วมกันต่อยอดอาหารเพื่อผู้ป่วยเฉพาะโรคและผู้สูงอายุได้

ด้าน นางนลินี โรบินสัน กล่าวว่า ศูนย์วิจัยฯ ซีพีเอฟ มีนักวิชาการ นักวิจัย และนักโภชนาการ ที่ดูแลอาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับผู้ป่วย อาหารเพื่อผู้สูงอายุ โดยพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นอาหารคุณภาพปลอดภัย มีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ที่สำคัญต้องมีรสชาติที่ดี อร่อย รับประทานง่าย ขอบคุณโรงพยาบาลราชวิถีที่ให้ความสนใจ บริษัทฯ จะวิจัยและพัฒนาอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละระดับ นำไปสู่ต้นแบบงานวิจัยและผลิตอาหารเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตลอดจนขยายผลไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF RD CENTER มุ่งส่งเสริมให้คนไทยและทั่วโลกเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยที่มีคุณประโยชน์เพิ่มขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีตอบโจทย์ทุกกลุ่ม โดยมีทีมนักวิจัยและเชฟที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงลึกถึงระดับโมเลกุลในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่สามารถผลิตอาหารจากงานวิจัยพร้อมจำหน่ายทดลองตลาดได้ทันที ผ่านการควบคุมคุณภาพและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน”