รู้เก็บรู้ออม : SET Social Impact GYM 2023

คอลัมน์ “รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน…สู่ความมั่งคั่ง” พูดถึงบทบาทของผู้ประกอบการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มาตลอดว่า นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากขึ้น มีการดำเนินธุรกิจในแนวทางเพื่อสังคม ตลอดจนความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่ได้มุ่งเพียงการแสวงหาผลประกอบการกำไรสูงสุดอย่างเดียว

เห็นได้จากจำนวนของผู้ประกอบการเพื่อสังคมคนรุ่นใหม่ในเครือข่าย SET Social Impact Platform ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน นอกจากการทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อสร้างความร่วมมือ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น Care the Bear, Care the Whale, Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯยังมีบทบาทด้านการสนับสนุนความรู้, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนเรื่องธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ๆ

เช่นเดียวกับโครงการ “SET Social Impact Gym” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เพื่อแบ่งปันความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ จาก Coach ผู้บริหาร Top Executive ที่มาคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้เรียนภายใต้แนวคิด Idea-to-I done

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง

และปีนี้ SET Social Impact GYM 2023 กำลังประกาศรับสมัครนักธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการ GEAR TO SCALE อยากขยับขยายธุรกิจสู่ระดับ Growth Stage สร้างธุรกิจให้เติบโตแบบเข้มแข็งและยั่งยืน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับอย่างแน่นอน คือ การปูความรู้ทักษะการทำธุรกิจ และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืนกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ, รับการโค้ชเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจเสริมจุดแข็ง แก้จุดอ่อน แบบ one-on-one กับผู้บริหารระดับสูง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดระยะเวลาของโครงการ 8 สัปดาห์

ตลอดจนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโปรแกรม, มีโอกาสต่อยอดธุรกิจในหลากหลายรูปแบบกับภาคธุรกิจ และเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคม อีกทั้งยังมีโอกาสเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางระดมทุนในอนาคต

ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมที่กำลังหรือมีแผนจะขยายธุรกิจ ต้องไม่พลาด รีบสมัครด่วนได้แล้วตั้งแต่วันนี้–30 มิ.ย. ส่วนกำหนดระยะเวลาโครงการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2566 และที่สำคัญ คือ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ!

สนใจ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือโทร.สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม 0-2009-9899, 0-2009-9601

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ “รุูเก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน…สู่ความมั่งคั่ง” หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ