รู้เก็บรู้ออม : SET SE 101 บัญชีง๊ายง่าย

สำหรับผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการแล้ว เรื่องการจัดทำบัญชี ดูจะเป็นเรื่องที่ยาก เคร่งเครียด และน่ากลัว เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนและอย่างไร แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เจ้าของธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องการทำบัญชีได้ เพราะตามกฎหมายแล้ว การจัดทำบัญชีถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ต้องจัดทำและยื่นให้ถูกต้องต่อกรมสรรพากรทุกเดือน กิจการรายใดทำบัญชีดี เสียภาษีถูกต้อง ก็หมดห่วงเรื่องมีปัญหากับกรมสรรพากร

ประโยชน์อีกอย่างของการจัดทำบัญชี คือ เจ้าของธุรกิจจะได้รู้สถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทตัวเองว่า ผลประกอบการมีกำไรขาดทุนเท่าไร รวมทั้งรู้ตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของธุรกิจตัวเอง เพื่อนำไปใช้วางแผนธุรกิจ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่าย และการลงทุนต่างๆ

แต่บัญชีจะไม่ใช่เรื่องยากของเจ้าของธุรกิจอีกต่อไป เพราะ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ได้นำเอาความรู้เรื่องบัญชีมาถ่ายทอดให้เข้าใจแบบง่ายๆ ผ่านโปรแกรมเรียนรู้ SET SE 101 : Online Offering ปีที่ 4 โดยในปี 2567 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมมือกับบริษัท PwC (ประเทศไทย) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผลิตคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาว่าด้วยความรู้ความเข้าใจการจัดทำงบการเงินอย่างง่าย 4 หัวข้อ ภายใต้แนวคิด “บัญชีง๊ายง่าย” ประกอบด้วย “เรียนรู้…พื้นฐานบัญชีที่ SE ต้องรู้,” “SE…กับบัญชีรายรับ”, “SE…กับบัญชีรายจ่าย และต้นทุน” และ “SE…กับภาษีมูลค่าเพิ่ม”

“ภากร ปีตธวัชชัย” กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อธิบายว่า เป็นการเดินหน้าต่อยอดความรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) เพื่อส่งเสริมความรู้สร้างศักยภาพการทำธุรกิจ ทั้งนี้ SE เป็นข้อต่อที่สำคัญในการสร้างและขยายผลลัพธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

โดยมีเส้นทางการให้ความรู้ SE ตั้งแต่ในปีแรก ด้วยการปูพื้นฐานเรื่องการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ทักษะการประกอบธุรกิจ ขยายผลสู่นวัตกรรมการสร้างความยั่งยืน และโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยเนื้อหาแบบ How-to ที่ SE สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

ขณะที่โปรแกรมการเรียนรู้ SET SE 101: Online Offering 2024 ได้ถูกพัฒนา ให้เป็นหลักสูตรความรู้เรื่องบัญชีอย่างง่าย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ SE ที่ยังขาดทักษะความรู้ด้านบัญชีและวิธีทำงบการเงิน โดยเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที พร้อมเทคนิคตัวอย่างการลงงบการเงินที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่า SET SE101: Online Offering ปีนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะการทำธุรกิจของ SE ให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและผู้สนใจสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ทาง SETSocialImpact.com สังคมยั่งยืน…เศรษฐกิจยั่งยืน คลิกเลือกเมนู impact program หรือทาง Facebook: SET Social Impact และ Facebook: SET Social Impact และสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา

แล้วจะรู้ว่าบัญชี ง๊ายง่าย ไม่ยากอย่างที่คิด!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ "รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง"  หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ