รู้เก็บรู้ออม : SET SE 101 ซีซัน 2!!

คอลัมน์ “รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน…สู่ความมั่งคั่ง” พูดถึงบทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านของการรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมของตลาดทุน มาตลอดในรอบปีที่ผ่านมา หนึ่งในผลงานที่ประสบความสำเร็จ และได้รับความสนใจอย่างมากในวงกว้างคือ การจัดทำรายการ SET SE101 : Online Offering ที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2564 ที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ www.setsocialimpact.com

จากกระแสผลตอบรับที่ดีมากๆ โดยเฉพาะคอนเทนต์เนื้อหาความรู้ด้านธุรกิจที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม และผู้สนใจทั่วไป เช่น ความเข้าใจเรื่องงบการเงินเบื้องต้น, Business Model Canvas, การนำเสนอเรื่องราวของผู้ประกอบการเพื่อสังคมตัวอย่าง เพื่อช่วยสร้างแนวคิดและจุดประกายให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคมรายอื่น ทำให้ในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าต่อกับรายการ SET SE 101 : Online Offering Season 2

ถือเป็นการดำเนินภารกิจ SET Social Impact ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสร้างผู้ประกอบการ เพื่อสังคม ต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเผยแพร่ความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสังคมเรียนรู้ เรียนทำ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บอกว่า เนื้อหาของ รายการ SET SE 101 : Online Offering Season 2 จะเข้มข้น และเจาะลึกมากขึ้น ในการเข้าถึงความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและลงมือทำ สามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น เจาะลึก พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม, ประโยชน์ทางภาษีสำหรับ Social Enterprise, การจดทะเบียนนิติบุคคล, การเขียนแผนธุรกิจ, วิธีคิดการทำธุรกิจควบคู่การดูแลสังคม และการเรียนรู้ แรงบันดาลใจ การเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคมตัวจริงที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่ในขั้น Growth Stage และสามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างแท้จริง

เจาะกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นิสิต นักศึกษาที่สนใจประกอบธุรกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจ ชุมชน มูลนิธิ และผู้ประกอบการเพื่อสังคม

เนื้อหาของซีซันสอง จะประกอบไปด้วย 11 Episodes แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ความรู้การประกอบธุรกิจเบื้องต้นที่เป็น Instant Knowledge สามารถเรียนรู้ เรียนทำ และนำไปปฏิบัติได้ทันที 4 Episodes และแนวคิด การเริ่มต้น รูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ 7 Episodes

คุณนายพารวยเห็นชื่อหัวข้อทั้ง 11 Episodes ของซีซันสองแล้ว ต้องซี้ดปาก เพราะซีซันใหม่นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้ประกอบการเพื่อสังคมตัวจริง จัดเนื้อหาเข้มข้น ชวนติดตามไม่แพ้ซีซันแรก เรียกว่าดูเสร็จ สามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเรื่อง เจาะลึก พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม, ประโยชน์ทางภาษีของ Social Enterprise, How–to จดทะเบียนนิติบุคคล และอื่นๆอีกมากมาย

หรือตอนที่รอออนฯอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างคุณค่า สร้างรายได้ให้เด็กพิเศษ, พ่อแม่ยุคใหม่ …ให้ลูกมีทักษะชีวิต ก็น่าติดตามชมไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าไม่อยากให้แฟนๆพลาดทุกตอนจริงๆ

ออนแอร์ให้เรียนกันสดๆเป็นประจำในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00 น. ที่ www.setsocialimpact.com (Impact Program) หรือ Facebook: SET Social Impact

ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!!

คุณนายพารวย