รู้เก็บรู้ออม : SET e–Learning ยกทัพความรู้

สัปดาห์นี้ “คุณนายพารวย” มีข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ตอนนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้กับประชาชนในการออมและการลงทุน ได้ร่วมกับ กยศ. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงินแบบต่อเนื่องให้กับผู้กู้ยืม กยศ.

โดยยกทัพความรู้จัดเต็มหลักสูตรการเรียนออนไลน์ผ่าน SET e-Learning รวม 51 หลักสูตร และในปี 2566 ได้เพิ่มอีก 16 หลักสูตรใหม่ ครอบคลุมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และด้านการเป็นผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น “หลักสูตรวัย 20+ : เริ่มต้นดี…ชีวิตไม่มีติดลบ”, “หลักสูตรวัยรุ่นแบบ “ของมันต้องมี” ไม่สร้างหนี้ แถมสร้างตัว”, “หลักสูตรรู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ทีหลัง” และ “หลักสูตร Creative Content Marketing”

สำหรับ SET e-Learning เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ตลอดจนนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วยถ่ายทอดความรู้ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาการวางแผนการเงินการลงทุน ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่นิสิต นักศึกษา ประชาชน และนักลงทุนมือใหม่ที่อยากพัฒนาตัวเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพเพื่อสร้างความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินแบบเป็นขั้นเป็นตอน

จุดเด่นของแหล่งเรียนรู้นี้คือ ประกอบไปด้วยหลักสูตรหลากหลาย ครอบคลุมความรู้ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง จัดทำบทเรียนอย่างเป็นระบบ แบ่งหลักสูตรเป็นบทเรียนย่อย เข้าใจง่าย แต่ละหลักสูตรมีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการเรียน มีระบบติดตามผลการเรียน ติดตามสถานะการเรียนและตรวจสอบผลการทดสอบ และรองรับหลากหลายอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์พีซี, โน้ตบุ๊ก และสมาร์ทโฟน

ปีที่ผ่านมาหลักสูตร SET e–Learning นอกจากจะได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้สนใจทั่วไปแล้ว สำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.เอง พบว่ามียอดผู้เข้าเรียนสะสมตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันแล้วกว่า 4,016,934 ครั้ง ทำให้คาดหวังได้ว่า ผู้เรียนจะสร้างวินัยทางการเงินและการออม นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนได้ตามกำหนด

เมื่อนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.เรียนจบครบหลักสูตร นอกจากจะได้รับความรู้และประกาศ นียบัตรไว้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแล้ว ยังสามารถนำไปนับชั่วโมงจิตสาธารณะได้ถึง 65 ชั่วโมง และเมื่อทำแบบทดสอบความรู้ทางการเงิน SET Fin Quizz พิชิต Fin Gap เพื่อเช็กระดับความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ยังสามารถรับ e-Certificate นอกจากนี้ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ก็สามารถนับกิจกรรมจิตสาธารณะได้อีก 2 ชั่วโมง

ผู้กู้ยืม กยศ.ลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ความรู้ดีๆ รออยู่ตรงหน้าแล้ว อย่ารอช้า!

สำหรับองค์กรอื่นที่สนใจความรู้ทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ "รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง"  หน้าเศรษฐกิจ  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ