รู้เก็บรู้ออม : SE101 ก้าวแรกสู่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯยังมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างพลังทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หนึ่งในโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้จัดทำเพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคมคือ SET Social Impact Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจให้ได้ทำงานร่วมกับภาคสังคม ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนา ผ่านบทบาทของการประกอบ “กิจการเพื่อสังคม” หรือผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE)

และหนึ่งในภารกิจ SET Social Impact ภายใต้การดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ การให้ความรู้การทำกิจการเพื่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยได้จัดทำหลักสูตรมาตั้งแต่ปี 2560 ครอบคลุมหลักสูตรตั้งแต่ระดับขั้นความคิด (Idea Stage) ได้แก่ หลักสูตร SE101@ University โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศสร้างความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ส่วนหลักสูตรระดับขั้นตั้งต้นธุรกิจ (Early Stage) ได้แก่ SE102 เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ โดยสอนวิธีการเรียนรู้ และการทำธุรกิจ ขณะที่หลักสูตรระดับขั้นสูง (Advanced Stage) ได้แก่ โครงการ SET Social Impact Gym คือ การทำเวิร์กช็อปเข้มข้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการแบบตัวต่อตัว เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

มาปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีแผนขยายการให้ความรู้ ทักษะการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมในวงกว้างในรูปแบบออนไลน์ โดยได้จัดทำรายการ “SE101 : Online Offering” โดยได้รับเกียรติวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ผู้เชี่ยวชาญกิจการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคมตัวอย่าง เพื่อมุ่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ที่เป็น
ผู้สนใจทำธุรกิจเพื่อสังคม และผู้ประกอบการทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งที่อยู่ในเครือข่าย SE101@University และนอกเครือข่าย

โดยจะเริ่มออนแอร์รายการ “SE101: Online Offering” ครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 13 ก.พ.นี้ ท่านผู้อ่านสามารถรับชมผ่านทาง www.setsocialimpact.com  และ Facebook: SET Social Impact ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 20.00 น. รวม 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ก.พ.64 ถึง 10 เม.ย.64 และสามารถรับชมย้อนหลังได้

ใครสนใจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หรือต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคม ความรู้ดีๆงานฟรีอย่างนี้ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!!