รู้เก็บรู้ออม : Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม

เช้าวันก่อน “คุณนายพารวย” ขับรถออกไปหาซื้อของกินแถวตลาด รถวิ่งได้คล่องตัวมาก ถ้าเป็นเวลาปกติแล้ว หกโมงเช้าแถวรถต้องติดกันยาวเหยียดแล้ว ซึ่งมาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ คนทำงานอยู่กับบ้าน เด็กๆเรียนหนังสือออนไลน์ เลยทำให้ไม่ต้องเอารถมาจอดติดเรียงกันบนถนนแต่เช้าเหมือนแต่ก่อน

แต่ในด้านผลกระทบกับธุรกิจแล้ว เจ้าของธุรกิจ ร้านค้า พ่อค้าแม่ขาย ต่างร้องโอดโอย เพราะลำพังโดนให้ปิดร้านจากมาตรการป้องกันโควิดระบาดก็หนักแล้ว ยิ่งกำลังซื้อของคนหดหาย ลูกค้ามีแต่ลดน้อยลงทุกวัน ยอดขายที่ได้ก็ไม่พอกับภาระค่าใช้จ่าย ทำให้ต้องหาทางปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย, หาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆขณะที่ SET Social Impact โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ได้ทำการเปิดช่องทางขาย ให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (SE) มาฝากร้านขายของ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จาก SE มารวมไว้ที่นี่ จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชน มาช่วยกันสนับสนุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากผู้ประกอบการเพื่อสังคม ใน “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม”

ที่จะเป็นช่องทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการเพื่อสังคม นักธุรกิจที่มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน พัฒนาเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือดูแลผู้เปราะบาง พัฒนาด้านการศึกษาและด้านสุขอนามัย

ประเดิมด้วยสินค้าชุมชนจาก บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ได้เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในหลายพื้นที่กว่า 30 ชุมชน จนได้ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่สะอาด ปลอดภัย คุณภาพได้มาตรฐานสำหรับผู้บริโภค

คุณนายพารวยเห็นรายการสินค้าแล้ว น่าเสียตังค์ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวสังข์หยด จาก จ.พัทลุง, ข้าวหอมใบเตย จาก จ.ลำปาง, ไซรัปที่ทำจากตาลโตนด, ตาลโตนดผง, แยมกล้วยที่ทำจากกล้วยหอมทองอย่างดี หรืออย่างแยมมะม่วง จากเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ซึ่งเจอปัญหาผลผลิตล้นตลาด โดนพ่อค้าคนกลางกดราคา ทำให้ต้องหาทางออกแปรรูปให้เป็นแยมที่แตกต่างจากแยมทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าจาก บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการทำงานและสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยจิตเวชพึ่งพาตนเองได้ โดยครั้งนี้ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์กระเป๋าอเนกประสงค์ ที่ออกแบบลวดลายและสร้างสรรค์โดยผู้ป่วยจิตเวช เพื่อสนับสนุนให้เขามีงานทำและสามารถพัฒนาทักษะอาชีพไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอย่างมีคุณค่า

ใครสนใจ สามารถคลิกเข้าไปดูสินค้ารายการอื่นๆ และสั่งซื้อได้ตามนี้เลย https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77584 นอกจากได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้ว ก็ยังได้ช่วยต่อลมหายใจให้กับชุมชน ช่วยเหลือผู้เปราะบางให้มีรายได้ สร้างอาชีพ และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน!! สแกนเพื่อสั่งซื้อสินค้าจาก “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม”.

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ