รู้เก็บรู้ออม : Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน

เชื่อว่ามีหลายคนที่เผชิญหน้ากับปัญหาการเงิน อยากจะออมเงิน บริหารรายรับรายจ่าย ตลอดจนปลดภาระหนี้สิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเอง แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี

ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ต้องอาศัยการวางแผนการเงิน ช่วยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา การวางแผนที่ดีก็เปรียบได้กับการกลัดกระดุมเสื้อเม็ดแรกให้ถูกต้อง เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปแบบไม่บิดเบี้ยว

ผู้ที่มีความรู้เรื่องการเงินการลงทุน ก็สามารถวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของตัวเองได้

แต่จะดีมากกว่ามั้ย หากเราสามารถใช้ความรู้ของเราช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลดภาระทางการเงิน และบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ด้วย เหมือนกับเราได้ทำหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ช่วยให้เค้าไม่รู้สึกเคว้งคว้างเหมือนเดินหลงป่า หรือรู้สึกถูกทิ้งไว้กลางทาง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิ๊งไอเดียที่จะส่งต่อความสุขทางการเงิน ด้วยการเปิดโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” ซึ่งเหมาะสำหรับคนทุกคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะนอกจากตัวเองจะได้รับการอบรมความรู้การเงินอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการเงินเบื้องต้นให้กับตัวเองได้แล้ว ยังได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการให้คําแนะนําด้านการเงิน เพื่อส่งต่อทัศนคติที่ดีและความรู้ที่ได้รับให้กับผู้อื่น

“คุณนายพารวย” อยากเชิญชวนให้ผู้สนใจอยากเป็นพี่เลี้ยงการเงิน จะเป็นหัวหน้างาน ที่อยากช่วยลูกน้อง และเพื่อนพนักงานในองค์กรที่กำลังประสบปัญหาทางการเงิน, สมัครได้หมด โดยจะได้รับการอบรมกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าน e-Learning พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป ฝึกปฏิบัติและ Group Mentor เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

ทักษะที่พี่เลี้ยงการเงินจะได้รับจากการอบรม จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น คือ 1.เข้าใจเนื้อหาและใช้เครื่องมือทางการเงินเป็น เช่น งบดุลส่วนบุคคล งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบประมาณครอบครัว 2.เข้าใจผู้ที่รับคำปรึกษาว่าเค้ามีความต้องการหรือมีปัญหายังไง เพื่อร่วมวางแผนการเงิน แก้ปัญหาไปด้วยกัน และ 3.ได้รู้เทคนิคในการถ่ายทอดคำแนะนำ เช่น การพูดคุยกันอย่างเปิดใจกัน ซึ่งจะช่วยให้พี่เลี้ยงการเงินทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สนใจอยากสมัครเป็นพี่เลี้ยงการเงิน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

งานนี้ สุขใจกันทั้งผู้ให้และผู้รับ เพราะทั้งคู่จะรู้จักการวางแผนการเงิน สร้างทัศนคติทางการเงินที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน และสร้างเงินออมเพื่อเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง โดยพลังบวกที่กระจายต่อๆกันไป ยังจะช่วยขับเคลื่อนสังคมของเราไปสู่ “สังคม Happy Money” ในที่สุด!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ