รู้เก็บรู้ออม : e–Proxy Voting

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา นักลงทุนคงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในบริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ TSD ไม่ว่าจะเป็นบริการยืนยันตัวตนเมื่อสมัครใช้บริการ Investor Portal ด้วย NDID ผ่านแอปฯโมบายแบงกิ้งของธนาคาร, บริการโอนหุ้นออนไลน์เข้าพอร์ตซื้อขายหุ้น, บริการยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลออนไลน์ ตลอดจนบริการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายประเภทให้ครอบคลุมธุรกรรมมากขึ้นกว่าเดิม

ถือเป็นการเดินหน้ายกระดับบริการให้ตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่ ช่วยให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกรรมหลังการซื้อขายหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักลงทุนอีกต่อไป และยังเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับธุรกรรมรูปแบบใหม่ๆในอนาคต

ล่าสุด TSD ชักชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาใช้ “บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์” e–Proxy Voting หรือบริการมอบฉันทะออนไลน์ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง สามารถใช้บริการใหม่นี้ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นในยุคดิจิทัล

โดยช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี จะเป็นเวลาที่บริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด พบว่า ผู้ลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยสูงสุดที่ 29.66% จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทย ดังนั้น บริการใหม่ e-Proxy Voting จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการใช้สิทธิออกเสียงโหวตโดยไม่ต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง ไม่ต้องรอหนังสือเชิญประชุม และไม่ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตนทางไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ เพียงกรอกข้อมูลมอบฉันทะให้ครบ ผ่าน Investor Portal (IVP) แพลตฟอร์มให้บริการผู้ถือหุ้นออนไลน์ที่ปลอดภัย โดยบริษัทจดทะเบียนจะดึงข้อมูลจากระบบ IVP ไปใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

และยังสามารถจ่ายค่าแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) บนหนังสือมอบฉันทะได้ง่ายๆผ่านการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบชำระ e-Stamp ของกรมสรรพากร โดยเลือกจ่ายผ่าน e-Payment ได้ทั้ง Mobile Banking และ Internet Banking

การยกระดับบริการของ TSD ครั้งนี้ นอกจากช่วยลดต้นทุนและกระบวนการทำงานให้กับบริษัทจดทะเบียนแล้ว ยังเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมด้วย จากการลดปริมาณการใช้กระดาษ เพราะเมื่อมีคนสนใจเปลี่ยนมาใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การใช้กระดาษสำหรับเอกสารต่างๆ ก็จะลดน้อยลง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดใช้กระดาษ

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนที่ใช้บริการ e–Proxy Voting แล้ว 181 บริษัท สามารถเข้าไปดูรายชื่อบริษัทได้ที่ www.set.or.th/tsd ไปที่เมนูบริการสำหรับนักลงทุน แล้วเลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักลงทุน” > “e–Proxy Voting” หรือหากต้องการใช้บริการ Investor Portal และ e–Document สามารถสมัครได้ที่หน้า “บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักลงทุน”

บริการใหม่ยกระดับประทับใจ ทั้งดีต่อใจ และดีต่อโลกกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ "รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง"  หน้าเศรษฐกิจ  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ