รู้เก็บรู้ออม : DR …โอกาสลงทุนหุ้นต่างประเทศ

สัปดาห์ก่อน เราพูดถึงผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเสริมให้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาสกระจายการลงทุนและเป็นทางเลือกในการลงทุนหลักทรัพย์หรือหุ้นต่างประเทศ ให้นักลงทุนไทย ทั้ง ETF และ DR

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ DR (Depositary Receipt) หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ กันแบบง่ายๆ ว่า DR เป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นไทย ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดเลย

การออก DR ผู้ออกอาจออก DR ที่อ้างอิงกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือกองทุน ETF ในต่างประเทศ โดยไปซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆมาเก็บไว้ เพื่อใช้ออก DR หรือ “ใบรับฝาก” แล้วนำมาเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป (IPO) ก่อนจะนำมาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จะเห็นว่า ผู้ออก DR ไม่ใช่บริษัทเจ้าของหลักทรัพย์ในต่างประเทศ แต่จะทำหน้าที่เป็นผู้ที่ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศแทนนักลงทุน ดังนั้น นักลงทุนที่ถือครอง DR จึงเปรียบเสมือนกับถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่าน DR นั่นเอง

เรียกง่ายๆ ว่า เหมือนเป็นการยกหุ้นต่างประเทศ ให้มาซื้อขายได้บนตลาดหุ้นไทย ในรูปแบบของการซื้อขาย “ใบรับฝาก” หรือ DR ทำให้เราสามารถซื้อขายหุ้นต่างประเทศ ด้วยบัญชีเดียวกับที่ซื้อขายหุ้นไทยที่มีอยู่แล้ว และจ่ายหรือชำระเงินค่าซื้อเป็นเงินบาทปกติเหมือนซื้อขายหุ้นไทย

ส่วนผลตอบแทนและความเสี่ยงของ DR นั้น ผู้ที่ถือ DR จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเสมือนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆโดยตรง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) ที่นักลงทุนจะได้รับหากขาย DR ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตอนที่ซื้อมา แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกันหากราคาลดลงซึ่งก็ถือเป็นความเสี่ยงในการลงทุน

และผู้ถือ DR ยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นแม่ หรือ ETF ที่ต่างประเทศประกาศจ่ายเงินปันผล แต่มีเงื่อนไข คือ เงินปันผลที่จะได้รับนั้น จะถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญารับฝาก (ถ้ามี) เราจึงต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน

ปัจจุบัน มี DR ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นไทย ออกโดย บล.บัวหลวง อ้างอิงกองทุน ETF ดัชนี VN30 ที่ประกอบไปด้วยหุ้นชั้นนำ 30 ในตลาดหุ้นโฮจิมินห์ และล่าสุดมีการเสนอขาย IPO เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 14-17 ก.พ. 65 คือ ธนาคารกรุงไทย ได้ออกและเสนอขาย Alibaba DR (BABA80) อ้างอิงในหุ้น Alibaba Group Holding Limited ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยได้เข้าถึงการลงทุนหุ้นต่างประเทศชั้นนำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านตลาดหุ้นไทย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ และปีนี้นอกจาก Alibaba DR แล้ว คาดว่าจะมีผู้ออก DR ที่อ้างอิงกับหุ้นและ ETF อื่นๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้นักลงทุนไทยมีทางเลือกที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

คุณนายพารวย กดไปที่ www.setinvestnow.com/th/newdr พร้อมชวนนักลงทุนรุ่นใหม่ไปศึกษาหาข้อมูล เพื่อหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนใหม่ๆ.

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ