รู้เก็บรู้ออม : 50 ปีตลาดหลักทรัพย์ฯ

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2518 จวบจนถึงตอนนี้ ปี พ.ศ.2567 นักลงทุนได้รู้จักตลาดหลักทรัพย์ฯ มานานถึง 50 ปีแล้ว ถ้าเป็นคน ก็เรียกได้ว่า รู้จักคบกันมานานครึ่งค่อนชีวิตกันเลยทีเดียว

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯก็คงเหมือนกับเราๆ ท่านๆ ทุกคนที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาว มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี จนเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาขับเคี่ยวให้กลมกล่อม ผ่านการทบทวนและกลั่นกรองให้พร้อมสำหรับก้าวต่อไปสู่อนาคต

สำหรับก้าวย่างสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดแนวคิด Make it “Work” for Every Future-ร่วมสร้างอนาคต เพื่อโอกาสของทุกคน ทั้งการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์เป้าหมายอนาคตของผู้ออมและผู้ลงทุน เป็นกลไกให้ภาคธุรกิจเข้าถึงโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม และอนาคตของสังคมไทยอย่างยั่งยืน

2.ขยายโอกาสระดมทุนให้บริษัททุกขนาดในภูมิภาค มุ่งเน้นบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ บริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจในไทย บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ และ SMEs Startups

3.พัฒนาตลาดทุนแบบดิจิทัลเข้ามาเสริมตลาดทุนดั้งเดิมที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบัน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ระดมทุนและนักลงทุนยุคใหม่

4.เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและการกำกับดูแล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนที่แข็งแกร่ง โดยใช้ AI และ Generative AI เข้ามาช่วยพัฒนางาน

5.ขับเคลื่อนความยั่งยืน (Sustainability) ในทุกมิติ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้ บจ. นักลงทุน และบุคลากรตลาดทุน สามารถรับมือกับความท้าทายและโอกาสจากประเด็นความยั่งยืนรวมถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับใหม่ๆ ทั้งเรื่องวิกฤติสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ตลอดปี 2567-68 จะได้พบกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ห้องสมุดมารวย ซึ่งเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้, หนังสือ 50 ปี “5 Decades of SET” และจัดทำซีรีส์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

คอยติดตามอัปเดตข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่นี่ จะได้ร่วมสร้างอนาคต เพื่อโอกาสของทุกคนไปด้วยกัน!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง  หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ