รู้เก็บรู้ออม : 3 ขั้นตอนวางแผนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน!!

วันที่ 30 มิ.ย.นี้ เป็นวันสุดท้ายที่กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งหนึ่งในคัมภีร์สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษี คือ “การวางแผนหรือบริหารจัดการภาษี” โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรา

ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.setinvestnow.com หน้าคลังความรู้ มีบทความเรื่อง “มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ต้องไม่พลาดใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” ซึ่งได้แนะนำหลักการในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ ที่จะทำให้เหล่ามนุษย์เงินเดือน ได้ประหยัดภาษีไปพร้อมๆ กับการลงทุนระยะยาวและการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ

นั่นคือ 3 ขั้นตอนวางแผนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน ได้แก่ 1.ประเมินเงินได้เพื่อคำนวณภาษี 2.ศึกษาสิทธิลดหย่อนภาษี และ 3.วางแผนการออมและลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินเงินได้เพื่อคำนวณภาษี โดยเริ่มต้นง่ายๆ ตั้งแต่ต้นปีด้วยการนำเงินเดือนของปีที่ผ่านมาและโบนัสที่ได้รับมาคำนวณดูว่า รายได้เราทั้งปีเป็นเท่าไหร่ จากนั้นคาดการณ์รายได้ที่น่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ เพื่อประเมินเงินได้และคำนวณว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) สิทธิลดหย่อนขั้นพื้นฐานของชีวิต เพื่อลดภาระส่วนตัว เรื่องบ้าน เรื่องเกี่ยวกับบุตรและพ่อแม่ เป็นต้น (2) สิทธิลดหย่อนเพื่อการออมและลงทุน เพื่อช่วยวางแผนภาษีและวางแผนเกษียณไปด้วยในตัว โดยเป็นการออมและลงทุนในกองทุนประกันสังคม กองทุน กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม SSF, RMF และประกันชีวิต (3) สิทธิลดหย่อนเพื่อการบริจาคหรือการศึกษา เพื่อแบ่งปันคืนสู่สังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

นอกจากสิทธิลดหย่อนภาษี 3 ส่วนนี้แล้ว ในแต่ละปียังอาจมีสิทธิลดหย่อนอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมการลงทุน หรือเพื่อกระตุ้นการบริโภคในช่วงนั้นๆ เช่น โครงการ “ช็อปดีมีคืน” หรือ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ของรัฐบาล ที่สามารถนำเงินค่าซื้อสินค้าและบริการมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามข้อกำหนดของรัฐบาล ฉะนั้นต้องหมั่นติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสใช้สิทธินั้นอย่างเต็มที่

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการออมและลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราได้อยู่แล้ว และใช้สิทธิลดหย่อนเพิ่มเติมจากการออมและลงทุนในกองทุนรวม SSF กองทุนรวม RMF และประกันชีวิต โดยคำนวณว่าจะใช้สิทธิเป็นจำนวนเงินอย่างละเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมกับฐานะการเงินของเรา ไม่ควรออมและลงทุนมากเกินไป จนลืมสำรองเงินสดไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน หลังวางแผนเรียบร้อยแล้ว ก็ควรสร้างวินัยทางการเงินด้วยการ “ทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่อง”

ในบทความนี้ ตอกย้ำว่า การวางแผนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพร้อมๆไปกับการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินเป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันได้ ซึ่งมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เพียงแค่ต้องศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน และอย่าลืมอัปเดตสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างสม่ำเสมอ การวางแผนทางการเงินง่ายๆแค่นี้ ก็ช่วยให้เราได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างสูงสุดแล้ว!!

สุดท้ายนี้ สนใจเรียนรู้เทคนิควางแผนภาษี ผ่าน e-Learning หลักสูตร “วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม” เพิ่มเติมได้ที่ https://www.setinvestnow.com โลดดดดดด!!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ