รู้เก็บรู้ออม : เช็กเลเวลความรู้เรื่องการเงิน

“คุณนายพารวย” เชื่อว่า ต้องมีหลายคนที่คิดอยากเริ่มต้นวางแผนการเงิน อยากเริ่มลงทุน แต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำเสียที เพราะติดตรงที่ “ไม่รู้” ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนและอย่างไรดี

คนที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ อยากชวนให้มาลองค้นหาคำตอบกับ SETFin Quizz ควิซวัดระดับความรู้การเงิน-การลงทุน ของ “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

SETFin Quizz เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบสอบและประเมินผลระดับความรู้ทางการเงินของคนไทย เพื่อช่วยเช็กระดับความรู้เรื่องการเงินของผู้ทำแบบทดสอบ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ เริ่มต้นจากระดับเริ่มรู้, เรียนรู้ และรอบรู้

โดยแบ่งแบบทดสอบ เป็น 3 หมวด คือ แบบทดสอบที่หนึ่ง Know your Money เช็กให้รู้ การเงินรอบตัว จะช่วยเช็กความรู้เรื่องการเงินรอบตัว วัดระดับความรู้ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารรายรับ, การบริหารรายจ่าย, การบริหารหนี้สิน, การบริหารเงินออม, การบริหารการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สิน

แบบทดสอบที่สอง Ready to Invest เช็กให้พร้อม ก่อนลงทุนจริง สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นศึกษาและมีคำถามที่ต้องการเช็กให้พร้อม ก่อนลงทุนในหุ้น เพื่อช่วยเปิดประตูสู่เรื่อง “การลงทุน” ประกอบด้วยเนื้อหาที่วัดระดับความรู้เรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง, การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์ลงทุน, ประเภทของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนและการจัดสรรกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสม และการสร้างประสบการณ์การลงทุน

และแบบทดสอบที่สาม Fit to Invest เช็กให้ดี วิธีเลือกหุ้น ช่วยวัดระดับความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกหุ้น ได้แก่ หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์หุ้นและเศรษฐกิจ, แนวทางวิเคราะห์อุตสาหกรรม, แนวทางวิเคราะห์บริษัท, การคัดกรองและประเมินมูลค่าหุ้น และหลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

แต่ละบททดสอบใช้เวลาทำไม่นาน ไม่เกิน 15 นาที และหลังทดสอบเสร็จจะมีการให้คำแนะนำความรู้ และแหล่งเรียนรู้ไว้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่วนผลทดสอบจะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในด้านการเงินโดยรวมของคนไทยต่อไป

“คุณนายพารวย” ขอชวนให้คุณผู้อ่านเปลี่ยนความ “ไม่รู้” ให้เป็นพลังแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบวัดระดับเพื่อประเมินตัวเองได้ที่ https://finquizz.setgroup.or.th/

อย่าปล่อยให้ความไม่รู้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตัวเอง ยิ่งรู้เลเวลความรู้การเงินตัวเองเร็วเท่าไรยิ่งดี เพราะเช็กก่อน รู้ไว ไปได้ไกลกว่า!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ "รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่่ความมั่งคั่ง"  หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ