รู้เก็บรู้ออม : ลงทุนอย่างมั่นคงกับ “หุ้นยั่งยืน”

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดทำ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งก็คือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

เป็นอีกทางเลือกของนักลงทุน สำหรับการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

การลงทุนแบบมีความรับผิดชอบ ก็คือ การที่นักลงทุนเลือกจะลงทุนในหุ้น โดยพิจารณาว่า ธุรกิจของบริษัทนั้นมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

หากธุรกิจที่เราเลือกลงทุน แต่เจ้าของธุรกิจนั้น ทำธุรกิจแบบมุ่งแสวงหาแค่ตัวเลขกำไรอย่างเดียว และตอบแทนเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ใกล้ตัวอย่างผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มเดียว แถมก่อปัญหาสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอีก ธุรกิจแบบนี้แหละที่นักลงทุนจะต้องรับบทหนักเป็น เดอะแบก มีความเสี่ยงจาก “ความไม่ยั่งยืนในระยะยาว” เพราะปัญหาต่างๆจะวนกลับมาส่งผลกระทบต่อตัวบริษัทนั้นในตอนท้าย หากไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขอะไรให้ถูกต้อง

ดังนั้น การพิถีพิถันเฟ้นหาและเลือกลงทุนในหุ้นของกิจการที่ทำธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรได้ และไม่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนสมัยนี้ต้องการ และเป็นกระแสเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่เข้าลักษณะแบบนี้แหละที่เรียกว่า หุ้นยั่งยืน (ESG Stocks)

บริษัทที่ทำเรื่องความยั่งยืนได้ดี ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และอยากลงทุนในหุ้นของบริษัท ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่ผันผวนมาก นี่เป็นข้อได้เปรียบของหุ้นยั่งยืน

นอกเหนือจากรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว ยังต้องมีธรรมาภิบาลของบริษัท เพราะหากไม่มีสิ่งนี้เป็นรากฐาน ธุรกิจนั้นก็จะไม่น่าเชื่อถือ และไม่มีความยั่งยืนเกิดตามมา

เห็นได้ว่า ในแต่ละปีบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นที่ยั่งยืน จะทำการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ก็เพื่อให้เป็นที่รับรู้ต่อนักลงทุน และสร้างความมั่นใจให้เกิดกับนักลงทุนที่จะเลือกลงทุนในหุ้นของธุรกิจนั้นๆตามมา สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนต่างๆ ก็ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิ่งนี้ และต้องพยายามดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างและรักษาระดับความน่าเชื่อถือของธุรกิจต่อไป

สำหรับปี พ.ศ.2564 ช่วงสัปดาห์นี้ ก็เป็นเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ติดโผรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปีนี้ โดยมี บจ.ที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 124 บริษัทในปีที่ผ่านมา นักลงทุนสามารถติดตามข่าว และตรวจสอบรายชื่อได้จาก setsustainability.com สำหรับเป็นตัวช่วยทำให้เราค้นหาหุ้นยั่งยืนได้ง่ายขึ้น เพราะการเลือกลงทุนในหุ้นยั่งยืนนั้น ย่อมสร้างความสบายใจให้กับนักลงทุนได้มากกว่า

ส่วนใครที่สนใจอยากศึกษาเพื่อหาโอกาสในการลงทุน สามารถเข้าไปหาอ่านได้ที่ setinvestnow ได้เลย

เพราะการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบนั้น คงจะดีไม่น้อย หากเราเริ่มจากความรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยการเข้าไปศึกษาหาข้อมูลให้เข้าใจอย่างดี ก่อนตัดสินใจลงทุน!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ “รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง” หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ