รู้เก็บรู้ออม : ลงทุนยิ่งเร็ว–ยิ่งยาว–ยิ่งดี!!

จากการสำรวจผู้อ่านคอลัมน์ “รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุนสู่ความมั่งคั่ง” มีผู้อ่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามจาก 27 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-15 ธ.ค.63 โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอายุตั้งแต่ 19-63 ปี ส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนและเป็นคน Gen X

พบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่มากกว่า 72% สนใจอยากรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นก่อนลงทุน” มากที่สุด และอีก 61% สนใจอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุน ขณะที่อีก 42% ต้องการบทความที่สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน

ความต้องการอยากรู้ของผู้อ่าน ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการก่อกิดคอลัมน์นี้ขึ้นมาที่มุ่งให้ข้อมูลความรู้ด้านการเงินการออมการลงทุน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ “คนไทย” อ่านออกเขียนได้ทางการเงิน”!!

และมุ่งหวังส่งเสริมกระตุ้นให้ทุกคน “ลงมือ” วางแผนการเงิน สร้างวินัยการเงิน การใช้จ่าย-การออมและการลงทุน เพื่อนำไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงิน และสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพและเป็นสุข ดังนั้น ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย ที่เราคาดหวังคือ คนทุกเพศ-ทุกวัย เริ่มตั้งแต่นักเรียน-นักศึกษา ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและเข้าสู่วัยทำงาน รวมถึงผู้ที่อยู่ในระบบการทำงานอยู่แล้ว และผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณก็สามารถเรียนรู้และลงมือทำได้ ยิ่งเริ่มเร็ว-ยิ่งยาว-ยิ่งดี!! ตามตำราออมก่อนรวยกว่า

สัปดาห์ที่แล้ว “คุณนายพารวย” ชวนออมเงินด้วยการ “ออมหุ้น” ผ่านการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนวัยทำงานโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน การลงทุนแบบ DCA คือการทยอยลงทุนแบบสม่ำเสมอ เช่น ซื้อหุ้น A ทุกวันที่ 1 ของเดือน ด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆกัน ซึ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาว หรือหากราคาหุ้นลงก็จะไม่ขาดทุนหนัก เพราะมีต้นทุนถัวเฉลี่ย ทั้งราคาสูงและต่ำ

DCA ไม่ได้มีเฉพาะการ “ออมหุ้น” เท่านั้น บางบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทำโปรแกรม DCA เลือกหุ้นพื้นฐานดี 3-5 ตัว ให้เราเฉลี่ยลงทุนพร้อมกันได้ เช่น ใส่เงินลงทุนทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท เพื่อแบ่งเฉลี่ยซื้อหุ้นทั้ง 3 ตัว และยังมีโปรแกรม” ออมกองทุนรวม” ที่สามารถใส่เงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบ DCA ได้เงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับออมหุ้นแบบ DCA เริ่มได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ส่วนกองทุนรวมเริ่มได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ บล.และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)

แต่ก่อนอื่นต้องเปิดบัญชีลงทุนหุ้นหรือลงทุนกองทุนรวมก่อนเลย ซึ่งในเว็บไซต์ https://www.setinvestnow.com/ ได้รวบรวมช่องทางการเปิดบัญชีหุ้น–บัญชีกองทุนรวมผ่านออนไลน์ เพียงสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ สมัครเสร็จก็ซื้อขายหุ้นและกองทุนรวมออนไลน์กันได้เลย!!


ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุนน..สู่ความมั่งคั่ง โดยคุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ