รู้เก็บรู้ออม : รางวัลทรงคุณค่า SET Awards

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2021 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือกับวารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล

ปีนี้ คณะทำงานผู้ตัดสินมีการปรับการจัดแบ่งกลุ่มรางวัลย่อย ทำให้มีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กหน้าใหม่มีโอกาสได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น หวังผลักดันให้บริษัทเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล คือ 1.กลุ่มรางวัล Business Excellence และ 2.กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (SET Awards of Honor)

คุณ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า บริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards จะสะท้อนถึงศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทย ส่วนผู้บริหารที่ได้รับรางวัล Best CEO Awards ก็มีความโดดเด่นในการนำพาองค์กรให้เดินหน้าต่อไปภายใต้สถานการณ์ของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (ESG) พร้อมสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน

คุณ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร พูดถึงรางวัลนี้ว่า เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า มอบให้บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

สำหรับผล SET Awards 2021 ปีนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) รับรางวัล Best CEO Award ของ SET เป็นปีที่สอง, นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) รับรางวัล Best CEO Award ของ mai และนายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) รับรางวัล Young Rising Star CEO Award

บล. เกียรตินาคินภัทร (KKPS) รับรางวัล SET Awards of Honor ด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน และยังมีบริษัทจดทะเบียน 38 รายที่ได้รับรางวัลกลุ่ม Sustainability Excellence โดยมี บมจ.บ้านปู (BANPU) บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) บมจ.ปตท. (PTT) บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) และ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) รับรางวัล Sustainability Awards of Honor ในปีนี้

ด้านของบริษัทและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ย่อมถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่สำคัญยังเป็นบทพิสูจน์ฝีมือ ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์กรมีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จนส่งผลให้บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ทรงคุณค่านี้

ผู้ที่สนใจดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021 และรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/setawards

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ