รู้เก็บรู้ออม : มาเป็นพี่เลี้ยงการเงินกัน!!

“คุณนายพารวย” เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ถ่ายทอดชีวิตหนี้ของคนหาเช้ากินค่ำ แม่บ้าน-รปภ.เงินเดือนน้อย พนักงานออฟฟิศที่มีชีวิตแบบ “เดือนชนเดือน” แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ “Happy Money” ของตลาดหลักทรัพย์ฯก็สามารถเปลี่ยนจาก “คนร้องไห้” เป็น “คนยิ้มได้”

โครงการ “Happy Money” เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ให้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งจดรายรับ-รายจ่าย ทำบัญชีหนี้สิน-ทรัพย์สิน จัดทำงบดุลเพื่อให้รู้ฐานะตนเอง และวางแผนการเงิน เพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย โดยจะมี “พี่เลี้ยงการเงิน” ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ คำแนะนำ จนทำให้คนเหล่านี้สามารถปลดแอกชีวิตหนี้ และกลับมามีเงินออม–นำเงินออมไปลงทุน จนทำให้กลายเป็น “แม่บ้าน–รปภ.เงินล้าน” ได้

หลายคนสงสัยว่า “พี่เลี้ยงการเงิน” คือใคร… ซึ่งก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเรียนรู้เรื่องการเงินจนสามารถวางแผนการเงินเบื้องต้นให้กับตัวเองได้ แล้วยังได้เพิ่มพูนทักษะในการให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินไปยังผู้อื่นได้ ทั้งการวางแผนใช้จ่าย บริหารหนี้สิน วางแผนการออม เพื่อให้ผู้อื่นเกิดทัศนคติทางการเงินที่ดี ปรับพฤติกรรมการใช้เงินและสร้างเงินออมเพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณได้!!

และล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯเชิญชวนผู้สนใจให้มาร่วมเป็น “พี่เลี้ยงการเงิน” เพื่อกระจายกำลังกันออกไปช่วย “คลายทุกข์ทางการเงิน” ให้คนไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือองค์กรรัฐและเอกชน ที่ต้องการสร้าง “พี่เลี้ยงการเงิน” ช่วยพนักงานในองค์กร หรือคนทั่วไปที่ต้องการเผยแพร่ความรู้การเงินไปยังผู้อื่น

คุณสมบัติสำคัญของ “พี่เลี้ยงการเงิน” คือมีจิตสาธารณะสามารถให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้ มีทักษะการสื่อสาร และมีพฤติกรรมการออมที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานที่อยากช่วยลูกน้องและพนักงานในองค์กรที่ “มีความทุกข์ทางการเงิน” หรือตัวแทนองค์กรภาครัฐ ชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยากให้องค์ความรู้และเครื่องมือ เพื่อส่งต่อความรู้การเงินแบบง่ายๆ

แต่ก่อนที่จะเป็น “พี่เลี้ยงการเงิน” ได้ ต้องเข้าอบรมกับตลาดหลักทรัพย์ฯก่อน โดยอบรมความรู้ผ่าน e-Leaning พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป ฝึกปฏิบัติ และ Group Mentor เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน หวังสร้างกองทัพ “พี่เลี้ยงการเงิน” ไปส่งต่อความรู้เรื่องการเงินเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ประโยชน์ของการเป็น “พี่เลี้ยงการเงิน” นอกจากจะทำให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างง่ายแล้ว ยังทำให้เรามีเครื่องมือช่วยวางแผนการเงิน มีสื่อความรู้หลากหลายรูปแบบ และทำให้มีเครือข่ายพี่เลี้ยงการเงินร่วมกับองค์กรและชุมชนพันธมิตรมากมายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้เราได้รับความรู้และอัปเดตข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง

สนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงการเงินอย่ารอช้าตาม “คุณนายพารวย” เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ