รู้เก็บรู้ออม : มาออมตังค์กับ AOM YOUNG!!

วินัยในการออมเริ่มได้ตั้งแต่เยาว์วัย “คุณนายพารวย” มีโครงการดีๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดตัวโครงการ “AOM YOUNG” เพื่อส่งเสริมวินัยการออมการลงทุน ด้วยกองทุนรวม แก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.ทั่วประเทศ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีทางการเงิน รวมทั้งทำให้นักศึกษาสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้เมื่อครบกำหนด

โดยได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.ทุกสถาบันทั่วประเทศ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการดีๆนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.setinvestnow.com, www.studentloan.or.th และ www.ktam.co.th ถ้าอยากมีชีวิตการเงินที่ดี มีความมั่งคั่งมั่นคง ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้!!

“ภากร ปีตธวัชชัย” กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า โครงการ “AOM YOUNG” เป็นการทำงานร่วมกันของ 3 องค์กร เพื่อส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. มีการวางแผนการออมและการลงทุนผ่านกองทุนรวม เพื่อสร้างวินัยและความมั่นคงทางการเงิน

โครงการนี้ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือ การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ กยศ.อยู่ในปัจจุบัน โดยจะช่วยสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา มีความเข้าใจการลงทุนและรู้จักทางเลือกการออมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี มีเงินออมตั้งต้นสำหรับเป้าหมายในอนาคต สอดคล้องกับพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

ขณะที่ “ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์” ผู้จัดการกองทุน กยศ. ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ได้รับความรู้ผ่านหลักสูตร e-Learning ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วกว่า 560,000 ราย โครงการนี้จึงมาช่วยต่อยอดให้ผู้กู้ยืมที่มีความรู้ทางการเงิน มีช่องทางในการออมเงินได้อย่างเหมาะสมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง จึงสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมได้เรียนรู้การลงทุนผ่านกองทุนรวม ในรูปแบบการออมสม่ำเสมอขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน นอกจากผู้กู้ยืมจะมีเงินเก็บและมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้ว ยังนับเป็นจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะได้ด้วย

กยศ.มุ่งหวังว่า โครงการ “AOM YOUNG” จะช่วยให้นักศึกษามีเครื่องมือทางการเงิน ที่ทำให้การเริ่มต้นออมเพื่อเป้าหมายในระยะยาวเป็นจริงได้ และสามารถนำเงินที่ออมได้ มาชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนเมื่อถึงกำหนดต่อไป

“ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ KTAM บอกว่า KTAM จะส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน เพื่อให้นักศึกษาเลือกผลิตภัณฑ์ลงทุนให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม โดย KTAM ได้คัดเลือกกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงระดับต่ำถึงปานกลาง ให้ตรงกับ วัตถุประสงค์ในการออมและการเริ่มต้นลงทุนของนักศึกษา มีกองทุนให้เลือกหลายประเภทตามความเสี่ยงที่ต่างกัน โดยนักศึกษาเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่เดือนละ 100 บาท ผ่าน KTAM หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ซึ่งเชื่อมั่นว่า “AOM YOUNG” จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการออมตั้งแต่อายุยังน้อยได้มากขึ้น

คุณนายพารวยก็เชื่อมั่น และขอชวนน้องๆไปเริ่มต้นออมตังค์อย่างสม่ำเสมอกับโครงการ “AOMYOUNG” กัน!!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ