รู้เก็บรู้ออม : ประกวดโลโก้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 50 ปี

ที่มา คอลัมน์ "รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง"  หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เคยนั่งนับเวลากันมั้ยคะว่า อาชีพผู้ลงทุน เฝ้าจอเทรดหุ้น ซื้อขายหุ้นของเรา เป็นกันมานานเท่าไรแล้ว บางคนเป็นมือใหม่ เพิ่งหัดเทรดหัดลงทุนได้ไม่ถึงปี ขณะที่หลายท่าน เป็นหน้าเก่า แก่อาวุโส เล่นหุ้น สะสมประสบการณ์กันมานานหลายปี

หากจะกล่าวถึงบทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชื่อว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงตลาดทุน ผู้ลงทุน รวมถึงประชาชนที่ศึกษาการบริหารการออมการลงทุนจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเป็นช่องทางระดมทุนของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งเป็นช่องทางการออมและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของประชาชน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เคียงคู่ประเทศไทยมายาวนาน โดยเปิดทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 จนถึงปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” มุ่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสการลงทุนและศักยภาพการเติบโตของตลาดทุนไทย ควบคู่การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทุกคน ได้เดินทางผ่านวันเวลาในการทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุน การออมและการลงทุน จนถึงปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะครบรอบการดำเนินงาน 50 ปี ในวันที่ 30 เม.ย.2568

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 80,000 บาท

โครงการประกวดครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่ 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งเดินหน้าพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยขยายการทำงานเพื่อสนับสนุนอนาคตของแต่ละภาคส่วน (Every Future) ที่ต้องการพัฒนา เติบโตและเปลี่ยนแปลง สอดคล้องวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

ผู้เข้าร่วมประกวด ไม่จำกัดเพศและอายุ ขอเพียงเป็นบุคคลสัญชาติไทย ก็สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/th/announcement/logo50th-contest

คุณนายพารวย