รู้เก็บรู้ออม : บริหารความเสี่ยง

การจะเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่ได้รับการยอมรับฝีมือนั้น ต้องผ่านบทพิสูจน์ ซึ่งมีเรื่องของ “ความเสี่ยง” เป็นหนึ่งในบททดสอบที่จะวัดระดับความสามารถของผู้บริหารองค์กรในการจัดการกับความเสี่ยงของกิจการ

ความเสี่ยงในการทำธุรกิจนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และสร้างความเสียหายให้แก่กิจการทั้งแบบตัวเงิน และแบบไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของกิจการ ผู้บริหารที่ดี จึงควรเรียนรู้และเข้าใจในความเสี่ยงประเภทต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่กิจการอาจไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย, ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานภายในกิจการเอง, ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่นกิจการอาจมีปัญหาสภาพคล่องที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ซึ่งกิจการอาจต้องประสบ ปัญหาจากข้อบังคับหรือกฎระเบียบของประเทศต่างๆ เพื่อจะได้บริหารจัดการกับความเสี่ยง และนำพาให้องค์กรผ่านพ้นปัญหาไปให้ได้

ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการที่สนใจ ตอนนี้โอกาสดีมาถึงแล้ว “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ขอเชิญชวนบุคลากรองค์กร มาร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สร้างมูลค่าองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยง” ในวันอังคารที่ 14 พ.ค.2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 ถึง 16.30 น.

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการบริหารความเสี่ยง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเรียนรู้ปัจจัยสำคัญ เงื่อนไขที่การบริหารความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ คุณพันธ์ศักดิ์ เสตเสถียร หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง และคุณปรีดิ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล ผู้อำนวยการสายงานที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง บริษัท PwC ประเทศไทย

นอกจากผู้ร่วมสัมมนาจะได้รู้จักกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ, ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกิจ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงด้วยวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะช่วยเปิดมุมมองให้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับความเสี่ยงเหล่านั้นซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอีกทาง

งานนี้เปิดกว้างให้ผู้สนใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร หรือบุคลากรในบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โดยไม่จำกัดจำนวนคน และพิเศษสำหรับ ผู้ที่ Check in เข้าชมสัมมนาและทำแบบประเมินผลในวันงาน จะได้รับบทสรุปพิเศษเอาไปทบทวนความรู้อีกด้วย

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.setlink.set.or.th/education/detail/course/live–seminar–risk–management โดย Link และ QR Code สำหรับการเข้าชม Live จะถูกส่งไปทางอีเมลของผู้สมัครภายหลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทร.สอบถามได้ที่ SET contact center เบอร์โทร. 0-2009-9999.


คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ "รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง" หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ