รู้เก็บรู้ออม : ชวนชุมชนคุ้งบางกะเจ้า แลกขยะเป็นของใช้!!

คุณนายพารวย เคยเขียนถึงโครงการขยะล่องหน หรือ Care the Whale โครงการดีๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปลายปี 62 โดยจับมือกับพันธมิตรกว่า 40 องค์กร เริ่มต้นพื้นที่ย่านรัชดาภิเษก เพื่อจัดการและคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ตลอดเวลาที่ผ่านมา “ขยะล่องหน” เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง และขยายสู่พื้นที่นอกย่านทั่วกรุงเทพฯ จนล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯได้จับมือกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ วัดจากแดง นำโครงการนี้ไปสู่พื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เป็นการนำร่อง ขยายพื้นที่ความร่วมมือโครงการ Care the Whale สู่ชุมชน เพื่อจะขับเคลื่อนการดำเนินการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เข้าถึงประชากรกว่า 40,000 คน 13,200 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ใน 6 ตำบล ได้แก่ ต.บางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางนํ้าผึ้ง ต.บางกระสอบ ต.บางยอ และ ต.ทรงคนอง จังหวัดสมุทรปราการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

“ภากร ปีตธวัชชัย” กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บอกว่า การขยายพื้นที่ความร่วมมือจากพื้นที่ต้นแบบที่ถนนรัชดาภิเษก ไปสู่ความร่วมมือชุมชนครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ออกแบบสถานีขยะล่องหนให้ชุมชนแยกขยะ ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกสีขุ่น ถุงใส่อาหาร และเสื้อผ้าไม่ใช้แล้ว มาสะสมแต้มเพื่อแลกของใช้อุปโภคบริโภคคุณภาพจากสหพัฒน์ และช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในด้านการจัดการขยะและการมีมุมมองว่า ขยะไม่ใช่ขยะและมีมูลค่า

และทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯสนับสนุนเครื่องมือคำนวณก๊าซเรือนกระจก Climate Care Platform ในการจัดการฐานข้อมูลขยะและคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตั้งเป้าว่าจะมีปริมาณขยะนำมารีไซเคิลที่ สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ราว 20% ของปริมาณขยะในคุ้งบางกระเจ้า ซึ่งมีอยู่ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือน การนำขยะมาสะสมแต้มเพื่อแลกของใช้อุปโภคบริโภค และนำขยะไปรีไซเคิลให้เป็นผลิตภัณฑ์กลับคืนสู่ชุมชนจะช่วยสร้างกลไกลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือชุมชนในช่วงโควิด–19 และบรรลุเป้าหมายลดภาวะโลกร้อนด้วย

พระเมธีวชิรโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง เล่าให้ฟังว่า วัดจากแดง เริ่มบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดและชุมชนมาตั้งแต่ปี 48 ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน ทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางและเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะของชุมชน

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ วัดจากแดง ซึ่งใกล้ชิดกับชุมชน จะดำเนินงานในส่วนของ “สถานีขยะล่องหน” ซึ่งเป็นจุดแลกขยะเป็นของ และเชื่อมต่อการแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ อิฐบล็อก และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้ประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนในที่สุด

คุณนายพารวย ดีใจกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ที่จะมี “สถานีขยะล่องหน” มาช่วยบริหาร คัดแยก และจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบเพิ่มอีกแรง อยากเชิญชวนให้ชาวบ้าน “เก็บ แยก แลก จ้า” เอาขยะพลาสติก, เสื้อผ้าที่ไม่ใส่มาแลกเป็นของกินของใช้ที่มีคุณภาพของเครือสหพัฒน์ ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าช่วงโควิดได้อีกต่างหาก!!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรุ้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ