รู้เก็บรู้ออม : จัดพอร์ตลงทุนตามวัย (1)

นักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าตลาดหุ้น หรือเพิ่งเริ่มมาเรียนรู้การลงทุน อาจไม่รู้ว่าตนควรลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง รู้แต่ว่าอยากได้ผลตอบแทนดีๆกำไรมากๆ แต่ไม่รู้ว่า…ด้วยวัยเราในวันนี้ ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้มากน้อยแค่ไหน!! เพราะไม่สามารถ วัดน้ำหนักได้ ระหว่างโอกาสของผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเงินออมของเรา

ในเว็บไซต์ https://www.setinvestnow.com ในหน้าคลังความรู้ มีบทความที่เป็นหลักการหรือข้อแนะนำในการจัดพอร์ตเพื่อกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆที่น่าสนใจ โดยใช้หลักการที่เป็นที่นิยมมากที่สุด นั่นคือ “การจัดพอร์ตลงทุนตามวัย” เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงและผลตอบแทนได้

ซึ่งหลักสำคัญของ “การจัดพอร์ตตามวัย” คือ “คนอายุน้อยจะสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าคนที่อายุมากกว่า” เพราะมีเวลาในการลงทุนนานกว่า จึงควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้เงินลงทุนมีโอกาสเพิ่มพูนเติบโตได้มากในช่วงแรก และค่อยๆลดความเสี่ยงของสินทรัพย์ลง เมื่อเข้าสู่ “วัยใกล้เกษียณ”

อย่างไรก็ตาม การจัดพอร์ตตามวัย เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่ต้องนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน โดยเฉพาะผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมทั้งข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆ เช่น สถานภาพทางการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน อาชีพ หน้าที่การงาน ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ และระยะเวลาในการลงทุนของแต่ละบุคคล

แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ช่วงวัย” และ “อายุ” เป็นตัวแปรสำคัญในการจัดสรรเงินลงทุน… แล้ววัยไหนควรจะลงทุนอย่างไร??!! ที่จะนำเราไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งได้ดีที่สุด ในที่นี้ได้แบ่งเป็น 4 ช่วงวัยสำคัญ เพื่อกำหนดแนวทางจัดพอร์ตลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ

ดังนี้ 1.วัยเริ่มต้นทำงาน อายุ 21-30 ปี ถือเป็นวัยที่ได้เปรียบในการออมและการลงทุนมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ยังไม่มีภาระต้องรับผิดชอบมากนัก มีเวลาและกำลังในการหารายได้อีกนาน จึงสามารถจัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นได้มากถึง 90% แต่อย่างไรก็ตาม ควรเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคงทางการเงิน มีเงินปันผลที่น่าพอใจ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต

ส่วนอีก 10% ที่เหลือควรเก็บเป็นเงินฝากและตราสารหนี้ต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ที่มีความปลอดภัยของเงินต้นสูง และได้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน

2.วัยสร้างครอบครัว อายุ 31-40 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดในชีวิต!! และเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างจะตึงเครียดกว่าช่วงอื่นๆ แม้หน้าที่การงานจะเริ่มมั่นคง รายได้เพิ่มสูงขึ้น แต่ภาระค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างครอบครัวทั้ง แต่งงาน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าเทอมลูก ฯลฯ เมื่อมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็น้อยลง

ผู้ที่อยู่ในวัยนี้จึงควรลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นลงเหลือเพียง 50% ขณะเดียวกันก็เพิ่มสัดส่วนของเงินฝากและตราสารหนี้ให้มากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง!!

เป็นยังไงกันบ้าง พวกเราอยู่ในช่วงวัยไหน อย่าลืมว่า… ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็สามารถ ออมเงินและลงทุนได้ เพียงแต่ให้เหมาะสมกับความจำเป็นและความเสี่ยงในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกัน คราวหน้าเรามาดูกันต่อว่า อีก 2 ช่วงวัย คือ “วัยปึกแผ่นมั่นคง” และ “วัยเกษียณ” ควรเน้นลงทุนหรือเลี่ยงลงทุนในอะไรบ้าง!!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง โดย คุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ