รู้เก็บรู้ออม : จัดพอร์ตลงทุนตามวัย (2)

ครั้งที่แล้ว “คุณนายพารวย” พาไปรู้จักหลักการจัดพอร์ตเพื่อกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่นิยมมากที่สุดคือ “การจัดพอร์ตลงทุนตามวัย” ที่มีหลักสำคัญคือ “คนอายุน้อยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า คนที่อายุมากกว่า” เพราะมีเวลาในการลงทุนนานกว่า จึงลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ เพราะรับความเสี่ยงได้สูงกว่า

โดยได้มีแนวทางการจัดพอร์ตลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ที่แบ่ง เป็น 4 ช่วงวัยสำคัญ ซึ่งคราวที่แล้วเราให้แนวทางจัดพอร์ตสำหรับ 2 ช่วงวัยไปแล้ว คือ 1.วัยเริ่มต้นทำงาน อายุ 21-30 ปี ที่สามารถลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงได้มากถึง 90% แต่ควรเลือกหุ้นพื้นฐานดี มีเงินปันผลและมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต ส่วนอีก 10% เก็บเป็นเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีความปลอดภัยของเงินต้นสูง ได้ดอกเบี้ยแน่นอน

และ 2.วัยสร้างครอบครัว อายุตั้งแต่ 31-40 ปี โดยควรลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นลงเหลือ 50% และเพิ่มเงินฝากและตราสารหนี้ให้มากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง

คราวนี้เรามาต่อที่…ช่วงวัยที่ 3.คือวัยปึกแผ่นมั่นคง สำหรับผู้ที่มีอายุ 41-55 ปี วัยนี้ถือเป็นช่วงที่ชีวิตมีหลักฐานมั่นคงที่สุด มีฐานเงินเดือนสูงขึ้น แม้จะยังมีภาระทางการเงินอยู่ แต่ก็ผ่อนคลายลงไปมาก ไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ โดยหากมีการเก็บออมและลงทุนอย่างมีวินัยมาตั้งแต่ต้น ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ครอบครัวและฐานะการเงินดี มีความสมดุลที่สุดในทุกๆด้าน แต่เนื่องจากวัยที่เริ่มมากขึ้น มีเวลาหารายได้เหลืออีกไม่กี่ปี

ดังนั้น การลงทุนของคนวัยนี้จึงเน้นให้นำเงิน 70% ไปไว้ในที่ปลอดภัยอย่างเงินฝาก และตราสารหนี้ ส่วนที่เหลืออีก 30% ให้แบ่งมาลงทุนในหุ้นระยะยาว เพื่อเพิ่มพูนเงินออมและเงินลงทุนให้มากขึ้น

ส่วนช่วง วัยที่ 4.วัยเกษียณ สำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่บางคนไม่มีรายได้จากการทำงานแล้ว ขณะที่บางคนก็เหลือเวลาหารายได้อีกไม่เกิน 5 ปี ในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ได้ด้วย เงินสะสมของตนเอง แม้ค่าใช้จ่ายบางอย่างจะลดลงแต่ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นตามวัยและสุขภาพ

ดังนั้นเงินออมกว่า 90% จึงควรอยู่ในรูปของเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่คนวัยนี้บางคนสามารถลงทุนในหุ้นได้ โดยเฉพาะคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเก็บออมไว้มากพอ ก็อาจจัดสรรเงินไม่เกิน 10% ไปลงทุนในหุ้น เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ ถึงแม้ จะผิดพลาดเกิดสูญเงินก้อนนี้ไป ก็คงไม่กระทบฐานะการเงินโดยรวมมากนัก!!

แนวทางการจัดพอร์ตลงทุนตามวัยของทั้ง 4 ช่วงวัยข้างต้นนี้ เป็นเพียงแนวทางตัวอย่าง แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นๆของแต่ละคนได้ ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเงินลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่อให้ได้พอร์ตลงทุนที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด

สำหรับผู้สนใจที่เริ่มต้นอยากเรียนรู้ สามารถเข้าไปทดลองสร้างพอร์ตลงทุนส่วนตัว ผ่านระบบพอร์ตลงทุนจำลอง (Virtual Portfolio) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้จัดทำขึ้น โดย ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจริง เพียงเข้าเว็บไซต์ http://www.settrade.com และสมัครสมาชิก SET Member เพียงเท่านี้ ก็สามารถเข้าไปสร้างพอร์ตลงทุนจำลอง เพื่อทดลองลงทุนได้ฟรี!!

เพื่อฝึกมือ ทดสอบความรู้และความเข้าใจในสนามจำลอง ก่อนลงมือใช้เงินจริงในสนามลงทุนจริงได้เลย!!


ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง โดยคุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ