รู้เก็บรู้ออม : ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมออนไลน์

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีภารกิจหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างมาก คือ การให้ความรู้เพิ่มทักษะเรื่องการดำเนินกิจการเพื่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2560

วัตถุประสงค์ก็เพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้ได้ทำงานร่วมกับภาคสังคมในการพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะผลักดันให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน สร้างความยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Make the Capital Market Work for Everyone

ในปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯเดินหน้าผลักดันให้ความรู้จุดประกายการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมในระดับอุดมศึกษา ผ่านการยกร่างวิชา “ผู้ประกอบการทางสังคม” และบรรจุอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2566

และในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯยังคงเดินหน้าให้ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม กับ “SET SE101 : Online Offering” เป็นปีที่ 3 กับแนวคิด เรียนคิด เรียนรู้ เรียนทำ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่เป็นความรู้คู่แรงบันดาลใจในการเริ่มต้นและเติมเต็มการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง

คุณนายพารวย อยากชวนผู้สนใจ มาติดกระดุมเม็ดแรกกับการสร้างความเข้าใจเรื่องผู้ประกอบการทางสังคม การสร้างความยั่งยืนในด้านต่างๆ เพื่อปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม เรียนรู้โมเดลนวัตกรรมทางสังคมกับตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ และเรียนรู้กระบวนการคิดการแก้ปัญหาการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

เตรียมพบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม อัดแน่นด้วยความรู้พื้นฐานการทำธุรกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม ความรู้และแรงบันดาลใจ ผ่าน 4 หัวข้อกับ 4 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารองค์กรชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการเพื่อสังคมตัวจริงเสียงจริง

โดยเผยแพร่หัวข้อแรกไปแล้วกับหัวข้อ “SDGs กับการพัฒนาความยั่งยืน” โดย ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนหัวข้อถัดไป ออนแอร์ วันอังคารที่ 7 ก.พ.กับเรื่อง “รู้จักธุรกิจเพื่อสังคมกับความยั่งยืน” โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์จากบริษัท แบรนด์ บีอิ้ง

วันอังคารที่ 7 มี.ค. “เจาะโมเดลนวัตกรรมและธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” โดยคุณปริชญ์ รังสิมานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และอังคารที่ 4 เม.ย.นี้ “การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking กับธุรกิจเพื่อสังคม” โดย ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจรับชมได้ทาง www.setsocialimpact.com ที่เมนู Impact Program หรือที่เฟซบุ๊ก SET Social Impact และดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา ไม่อยากให้พลาดเลยสักตอนจริงๆกับโอกาสดีๆแบบนี้ที่จะได้ทำความรู้จักและเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม.

คุณนายพารวย