รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน : มาวางแผนประหยัดภาษีกัน!!

ช่วงปลายปีอย่างนี้ มนุษย์เงินเดือนกำลังจ้าละหวั่น เลือกซื้อกองทุนเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษี ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสามารถซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตลอดทั้งปี แต่เพราะไม่ได้วางแผนให้ดี จึงต้องมาวุ่นวายเอาตอนปลายปีซะทุกที!!

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th หน้า “เงินทองต้องวางแผน” หัวข้อ “การวางแผนภาษี” บอกว่า การวางแผนภาษีคือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในฐานะพลเมืองดีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง

ดังนั้น การวางแผนภาษีที่ดี ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เราจะต้องเสีย และรู้จักใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มค่า โดยหลักการวางแผนภาษี คือ รู้ประเภทของรายได้ รู้ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้ รู้ค่าลดหย่อนเพื่อลดภาษี รวมถึงรู้วิธีการคำนวณภาษี และรู้ช่องทางการยื่นภาษี

มนุษย์เงินเดือนที่มี “รายได้” ประจำทุกเดือน หากมีรายได้เสริมจากจ๊อบอื่นๆด้วย ต้องวางแผนให้ดีว่าจะเลือกรับเงินเป็นประเภทไหน รับเป็นเงินเดือน หรือรับเป็นงานเหมา เพราะส่งผลต่อภาษีที่เราต้องจ่าย เพราะรายได้แต่ละประเภทจะหัก “ค่าใช้จ่าย” ได้ไม่เท่ากัน เช่น เงินเดือนหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ขณะที่รายได้บางอย่างสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูงกว่า เช่น ขายของชำ ซักอบรีด ร้านอาหาร หรือร้านตัดผม โดยเลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา 60% ของรายได้ทั้งปี หรือเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงก็ได้

นอกจากนี้ ยังเอา “ค่าลดหย่อน” มาหักออกจาก “รายได้” ที่จะนำไปคำนวณภาษี ได้ด้วย เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท หักค่าลดหย่อน บุตร ได้อีกคนละ 30,000 บาท รวมถึงค่าลดหย่อนลูกกตัญญูที่เลี้ยงดูพ่อแม่อายุ 60 ปีขึ้นไป และไม่มีรายได้ ได้อีกคนละ 30,000 บาท

ที่สำคัญยังมีค่าลดหย่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมการลงทุนระยะยาวด้วย เช่น ดอกเบี้ยบ้าน, ค่าเบี้ยประกัน, เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น, เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินประกันสังคม หรือเงินทำบุญบริจาค

ขณะที่เงินออมที่นำไปลงทุนในกองทุนที่ได้สิทธิประโยชน์ภาษีต่างๆนั้น นอกจากจะช่วยให้ดอกผล งอกเงยขึ้นแล้ว ยังช่วยประหยัดภาษีได้อย่างมาก ยิ่งมีค่าลดหย่อนมาก ก็จะช่วยประหยัดภาษีได้มาก

อยากรู้ว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่ ในเว็บไซต์หน้านี้จะบอก “วิธีการคำนวณภาษี” และยังมี “โปรแกรมวางแผนภาษี” ให้ทดลองกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณดูว่าเราสามารถประหยัดภาษีได้มากแค่ไหน หากเราวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิประโยชน์เหล่านี้อย่างเต็มที่!! แล้วเรื่องภาษีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป!!

ปิดท้ายขอแสดงความยินดีกับผู้อ่าน 100 ท่านแรก ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อคอลัมน์ฯ รอรับของที่ระลึก แก้วน้ำเก็บความเย็น ลดโลกร้อน “Care the Whale” กันที่บ้านได้เลย และขอขอบคุณทุกความเห็นเพื่อนำไปพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น คลิกลิงก์ https://bit.ly/3mLyowY หรือสแกน QR CODE เพื่อตรวจสอบรายชื่อได้เลยค่า!!


ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง โดย คุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ