รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน : SET Awards 2020

วันก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมกับนิตยสารการเงินธนาคาร ประกาศมอบรางวัล SET Awards 2020 ให้กับผู้บริหารและบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ที่น่ายกย่องชื่นชม โดยปีนี้มีรายชื่อบริษัทใหม่ๆที่ได้รับรางวัลหลายบริษัท

สำหรับมือใหม่หัดลงทุนหรือนักลงทุนหน้าใหม่ที่กำลังศึกษาเพื่อเข้าลงทุนในตลาดหุ้น นอกจากการพิจารณาดูตัวเลขรายได้-กำไร-ขาดทุน และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแล้ว ควรพิจารณาความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์และความมีธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

รวมทั้งความโดดเด่นของบริษัทที่มีเหนือบริษัทอื่นๆ จนได้รับการยกย่องให้มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้มีการคัดเลือกและมอบรางวัล SET Awards ให้กับผู้บริหารและบริษัทจดทะเบียนในทุกๆปี ซึ่งน่าจะเป็นอีกข้อมูลที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนระยะยาวในบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้

ดังนั้น “คุณนายพารวย” สัปดาห์นี้ จึงขอร่วมชื่นชมกับบริษัทเหล่านี้ โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) Excellence in Investor Relations ปี 2017–2020 คือ บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT)

ส่วนรางวัล Best Company Performance Awards ยอดเยี่ยม สำหรับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน SET ที่มีมูลค่ามาร์เกตแคปสูงกว่า 100,000 ล้านบาท คือ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ขณะที่ Outstanding Company Performance Awards โดดเด่น คือ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)

ส่วน บจ.ที่มีมูลค่ามาร์เกตแคปสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท คือ CBG ขณะที่ บจ.ที่มีมูลค่ามาร์เกตแคปสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ได้แก่ บมจ.เอสพีซีจี (SPCG) ส่วน บจ.ที่มีมูลค่ามาร์เกตแคปสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท คือ RJH และ บจ.ที่มีมูลค่ามาร์เกตแคปไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ได้แก่ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) ขณะที่ บจ.ในตลาด mai รางวัล Best Company Performance Awards คือ บมจ.อาฟเตอร์ ยู (AU)

สำหรับอีกรางวัลสำคัญคือ Best Innovative Company Awards ยอดเยี่ยม ได้แก่ บมจ.ฮิวแมนิก้า (HUMAN) ได้รางวัลจากนวัตกรรม HUMATRIX : THE ULTIMATE WORK-LIFE PLATFORM และ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ได้รางวัลจาก Nautilus นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเล

ส่วน บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) ได้จากนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วม 3 ระบบ คือเครื่องกังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องยนต์แก๊ส

ขณะที่ บจ.ที่ได้ Outstanding Innovative Company Awardsโดดเด่น คือ บลจ.บางกอกแคปปิตอล จากนวัตกรรม แพลตฟอร์ม Global Wealth การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการสะสมความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของคนไทย และ บมจ.ซาบีน่า (SABINA) ได้รางวัลจากนวัตกรรมชุดชั้นในเรียบเนียนไร้ตะเข็บ “เกาะเก่งไม่กลัวหลุด” รวมทั้ง บมจ.ทีเอ็มที สตีล (TMT) ได้รางวัลจากนวัตกรรม STAY FLAT เหล็กแผ่นเรียบพิเศษ

สัปดาห์หน้ามาต่อกันว่ามีบริษัทใดบ้าง ที่มีความโดดเด่นในด้านการดูแลให้ความสำคัญกับสิทธิ ของผู้ถือหุ้นจนได้รับรางวัล Best Investor Relations Awards ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก!!


ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง โดย คุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ