รู้ทันปากท้อง : 3 วิธีปลูกพืชหน้าแล้งได้ผลจริง!!

รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์

ฟังความรู้จากอายักษ์ กูรูสวนนาปากน้ำ

หน้าแล้ง ไม่มีฝน ปลูกพืชยังไงให้ได้ผล

อายักษ์ถ่ายทอดความรู้ ขนาดอีสานที่ว่าแล้ง ปลูกแตงโมได้ลูกเบ้อเริ่ม

ด้วย 3 วิธี 1. ห่มดิน 2.ขุดคลอง และ 3.ปลูกพืชคลุมดินหลายๆชนิด เช่น ต้นกล้วย

แค่สามอย่าง เอาอยู่แน่นอน

ขอบคุณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย